Mardo, 8 marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 6:7-15.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Preĝante, ne babilu kiel la paganoj, kiuj pensas, ke ili estos aŭdataj pro siaj multaj vortoj. Ne estu kiel ili. Via Patro scias, kion vi bezonas, antaŭ ol vi petas al Li. Jen kiel vi devas preĝi: Nia Patro ĉiela, sanktigita estu Via nomo, venu Via regno, faru Via volo, sur la tero kiel en la ĉielo. Donu al ni hodiaŭ nian ĉiutagan panon, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ni pardonas al niaj ŝuldantoj; kaj ne submetu nin al la fina provo, sed liberigu nin de la malbonulo. Se vi pardonas al aliaj iliajn krimojn, via ĉiela Patro pardonos al vi. Sed se vi ne pardonas al aliaj, ankaŭ via Patro ne pardonos viajn krimojn."

Mardo, 8 marto 2022 : Psalmoj 34(33):4-5.6-7.16-17.18-19.

Gloru kun mi la Eternulon, Ni kune gloru Lian nomon. Gloru kun mi la Eternulon, Ni kune gloru Lian nomon. Mi serĉis la Eternulon, kaj Li respondis al mi kaj savis min de ĉiuj miaj timoj. Rigardu al Li, ke vi brilu de ĝojo, Kaj viaj vizaĝoj ne ruĝiĝu de honto. Rigardu al Li, ke vi brilu de ĝojo, Kaj viaj vizaĝoj ne ruĝiĝu de honto. Kiam la malriĉulo vokis, la Eternulo aŭdis, kaj de sia tuta mizero Li savis lin. Okulojn por justuloj la Eternulo havas, Kaj orelojn por ilia kriado. La Eternulo alfrontas la malbonfarantojn, Por ekstermi la memoron pri ili sur la tero. Kiam krias virtuloj, la Eternulo ilin auxskultas, Kaj de ilia tuta mizero Li savas ilin. Proksima estas la Eternulo al la korrompitaj; kaj tiujn, kiuj estas disbatitaj en spirito, Li savas.

Mardo, 8 marto 2022 : Libro de Jesaja 55:10-11.

Tiele diras la Eternulo:Kiel el la ĉielo malleviĝas pluvo kaj neĝo kaj ne revenas tien, antaŭ ol ili akvumis la teron, produktante kaj fruktodonigante ĝin, donante semon al la semanto kaj panon al la manĝanto, ĉu estos mia vorto, kiu eliras el mia buŝo; Ĝi ne revenos al mi malplena, sed faros mian volon, atingante la finon, por kiu mi ĝin sendis.

Lundo, 7 marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25:31-46.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiam venos la Filo de homo en sia gloro, kaj ĉiuj anĝeloj kun li, li sidos sur sia glora trono, kaj ĉiuj nacioj kolektiĝos antaŭ li. Kaj li apartigos ilin unu de la alia. , kiel pasxtisto apartigas la sxafojn de la kaproj. Li metos la sxafojn dekstre kaj la kaprojn maldekstre. Tiam la regxo diros al la dekstre de li: Venu, vi, kiuj estas benataj de mia Patro. Heredu la pretan regnon por vi de la fondo de la mondo; cxar mi malsatis kaj vi donis al mi nutradon, mi soifis kaj vi donis al mi trinki, fremdulo kaj vi akceptis min, nuda kaj vi vestis min, malsana kaj vi zorgis pri mi; en malliberejo kaj vi vizitis min.' Tiam la justuloj respondos al li kaj diros: "Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata kaj nutri vin, aŭ soifanta kaj trinkigi vin? Kiam ni vidis vin fremdulo kaj akceptis vin, aŭ nuda kaj vestis vin? Kiam ni vidis vin. vi malsanas aŭ en malliberejo, kaj vizitas vin? Kaj la reĝo respondos al ili: Vere, mi diras al vi, kion ajn vi faris por unu el ĉi tiuj miaj plej malgrandaj fratoj, tion vi faris por mi. Tiam li diros al la maldekstraj:Foriru de mi, malbenitaj, en la eternan fajron pretan por la diablo kaj liaj anĝeloj. Ĉar mi malsatis, kaj vi ne donis al mi manĝaĵon, mi soifis, kaj vi ne donis al mi trinki. , fremdulo kaj vi ne akceptis min, nuda kaj vi ne donis al mi vestojn, malsana kaj en malliberejo, kaj vi ne zorgis pri mi.' Tiam ili respondos kaj diros:Sinjoro, kiam ni vidis vin malsata aŭ soifa aŭ fremda aŭ nuda aŭ malsana aŭ en malliberejo, kaj ne servis viajn bezonojn? Li respondos al ili: Vere, mi diras al vi, kion vi ne faris por unu el ĉi tiuj plej malgrandaj, tion vi ne faris por mi. Kaj ĉi tiuj iros al eterna puno, sed la justuloj al eterna vivo."