Ĵaŭdo, 2 decembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 7:21.24-27.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Ne ĉiu, kiu diras al mi:Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la ĉielo, sed nur tiu, kiu faras la volon de mia Patro en la ĉielo. Ĉiu, kiu aŭskultas ĉi tiujn miajn vortojn kaj la agoj sur ili estos kiel sagxa homo, kiu konstruis sian domon sur roko; falis pluvo, venis inundoj, kaj ventoj blovis kaj frapis la domon; sed gxi ne disfalis; gxi estis fiksita sur roko. Kaj cxiu, kiu aŭskultas ĉi tiujn miajn vortojn, sed ne agas sur ili, estos kiel malsaĝulo, kiu konstruis sian domon sur sablo. La pluvo falis, la inundoj venis, kaj la ventoj blovis kaj frapis la domon. Kaj ĝi falis kaj tute ruiniĝis."

Ĵaŭdo, 2 decembro 2021 : Psalmoj 118(117):1.8-9.19-21.25-27a.

Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona, Ĉar eterna estas Lia boneco. Pli bone estas rifuĝi en la Eternulon Ol fidi homon. Pli bone estas rifuĝi en la Eternulon Ol fidi eminentulojn. Malfermu al mi la pordegojn de justeco; Mi eniros ilin kaj dankos la Eternulon. Ĉi tio estas la pordego de la Eternulo; la justulo eniros ĝin. Mi dankos Vin, ĉar vi respondis al mi kaj estis mia savanto. Ho Eternulo, donu savon! Ho Eternulo, donu prosperon! Benata estu tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo; ni benas vin el la domo de la Eternulo. La Eternulo estas Dio kaj lumigis al ni. Aliĝu en procesio kun foliaj branĉoj ĝis la kornoj de la altaro.

Ĵaŭdo, 2 decembro 2021 : Libro de Jesaja 26:1-6.

En tiu tago oni kantos ĉi tiun kanton en la lando Juda:Fortika urbo ni havas; Li starigas muregojn kaj remparojn, por protekti nin; Malfermu la pordegojn, por ke eniru nacion justan, fidantan. nacion de firma celo vi konservas en paco; en paco, pro sia fido al vi." Fidu la Eternulon eterne! Ĉar la Eternulo estas Roko eterna. Li humiligas la altajxojn, Kaj la altan urbon Li faligas; Li faligas ĝin sur la teron, ebenigas ĝin per la polvo. Ĝi estas piedpremata de senhavuloj, de la paŝoj de malriĉuloj.

Mardo, 30 novembro 2021 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 4:18-22.

Kaj kiam Jesuo iris apud la Galilea Maro, li vidis du fratojn, Simonon, nomatan Petro, kaj sian fraton Andreo, jxetante reton en la maron; ili estis fiŝkaptistoj. Li diris al ili:Venu post mi, kaj mi faros vin fisxkaptistoj de homoj. Tuj ili forlasis siajn retojn kaj sekvis lin. Li iris de tie kaj vidis aliajn du fratojn, Jakobon, filon de Zebedeo, kaj lian fraton Johano. Ili estis en sxipeto kun sia patro Zebedeo, riparante siajn retojn. Li vokis ilin, kaj tuj ili forlasis sian boaton kaj sian patron kaj sekvis lin.