Vendredo, 22 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 54-59.

Jesuo diris al la homamasoj: “Kiam vi vidas nubon leviĝi en la okcidento, vi diras tuj, ke pluvos – kaj tiel okazas; kaj kiam vi rimarkas, ke la vento blovas de sudo, vi diras, ke estos varme – kaj tiel estas. Vi hipokrituloj! Vi scias interpreti la aspekton de la tero kaj la ĉielo; kial vi ne scias kiel interpreti la nunan tempon? Kial vi mem ne juĝas, kio estas ĝusta? Se vi iros kun via kontraŭulo antaŭ magistrato, penu solvi la aferon survoje; alie via kontraŭulo transdonos vin al la juĝisto, kaj la juĝisto transdonos vin al la soldato, kaj la soldato ĵetos vin en malliberejon. Mi diras al vi, ke vi ne estos liberigita antaŭ ol vi pagos la lastan denaron. "

Vendredo, 22 oktobro 2021: Psalmoj 119 (118): 66.68.76.77.93.94.

Instruu al mi saĝon kaj scion, ĉar en viaj ordonoj mi fidas. Vi estas bona kaj abundega; instruu al mi viajn statutojn. Via boneco konsolu min konforme al via promeso al via servanto. Via kompato venu al mi, por ke mi vivu, ĉar via instruo plaĉas al mi. Mi neniam forgesos viajn ordonojn; per ili vi donas al mi la vivon. Mi estas via; savu min, ĉar mi serĉis Viajn ordonojn.

Vendredo, 22 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 7: 18-25a.

Fratoj kaj fratinoj: Mi scias, ke bono ne loĝas en mi, tio estas en mia karno. La volado estas preta, sed bonfari ne estas. Ĉar mi ne faras la bonon, kiun mi volas, sed mi faras la malbonon, kiun mi ne volas. Nun se mi faras tion, kion mi ne volas, tion faras mi ne plu, sed la peko loĝas en mi. Do mi malkovras la principon, ke kiam mi volas fari bonon, malbono alproksimiĝas. Ĉar mi ĝojas pri la leĝo de Dio, en mia interno, sed mi vidas en miaj membroj alian principon militantan kontraŭ la leĝo de mia menso, kaptante min al la leĝo de peko, kiu loĝas en miaj membroj. Mizera, ke mi estas! Kiu savos min de ĉi tiu morta korpo? Dankon al Dio per Jesuo Kristo, nia Sinjoro. Tial mi mem per mia menso servas la leĝon de Dio, sed per mia karno la leĝon de peko.

Thursdayaŭdo, 21 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 49-53.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Mi venis, por ekbruligi la teron, kaj kiel mi dezirus, ke ĝi jam flamu! Estas bapto, per kiu mi devas esti baptita, kaj kiel granda estas mia angoro, ĝis ĝi plenumiĝos! Ĉu vi pensas, ke mi venis por starigi pacon sur la tero? Ne, mi diras al vi, sed prefere divido. De nun domanaro de kvin dividiĝos, tri kontraŭ du kaj du kontraŭ tri; patro estos dividita kontraŭ sia filo kaj filo kontraŭ sia patro, patrino kontraŭ ŝia filino kaj filino kontraŭ ŝia patrino, bopatrino kontraŭ ŝia bofilino kaj bofilino kontraŭ ŝia patrino -leĝe."