Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 7-9.

La tetrarcho Herodo aŭdis pri ĉio, kio okazis, kaj li tre konsterniĝis, ĉar iuj diris: "Johano releviĝis el la mortintoj"; aliaj diris: "Elija aperis"; aliaj ankoraŭ, "Unu el la antikvaj profetoj estiĝis." Sed Herodo diris: "Johanon, mi senkapigis. Kiu do estas ĉi tiu, pri kiu mi aŭdas tiajn aferojn?" Kaj li daŭre provis vidi lin.

Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Psalmoj 149 (148): 1-2.3-4.5-6a.9b.

Kantu al la Eternulo novan kanton en la komunumo de la fideluloj. Ĝoju Izrael per sia kreinto, ĝoju la filoj de Cion pri sia reĝo. Ili laŭdu Lian nomon en la festa danco, ili kantu laŭdon al Li per tamburino kaj harpo. Ĉar la Eternulo amas Sian popolon, Kaj per humileco Li ornamas humilulojn. La fideluloj ĝoju en gloro; ili kantu ĝoje sur siaj litoj; La altaj laŭdoj de Dio estu en iliaj gorĝoj. Plenumi la juĝojn dekretitajn por ili – tia estas la gloro de ĉiuj fideluloj de Dio. Haleluja!

Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Libro de Haggai 1: 1-8.

En la unua tago de la sesa monato en la dua jaro de la reĝo Dario, la vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj al la regionestro de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehozadak: diras la Eternulo Cebaot: Ĉi tiu popolo diras: "Ne venis nun la tempo por rekonstrui la domon de la Eternulo." (Tiam ĉi tiu vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj) Ĉu estas tempo por vi loĝi en viaj propraj tegmentaj domoj, dum ĉi tiu domo kuŝas en ruinoj? Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Vi semis multon, sed alportis malmulton; vi manĝis, sed ne satiĝis; Vi trinkis, sed ne entuziasmigis vin; vestis vin, sed ne varmiĝis; kaj tiu, kiu gajnis salajron, gajnis ilin por sako kun truoj en ĝi. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Supreniru sur la montetan landon; alportu lignon kaj konstruu la domon, por ke Mi ĝuu ĝin kaj ricevu Mian gloron, diras la Eternulo.

Merkredo, 22 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 1-6.

Jesuo alvokis la Dek du kaj donis al ili potencon kaj aŭtoritaton super ĉiuj demonoj kaj resanigi malsanojn, kaj li sendis ilin proklami la regnon de Dio kaj resanigi la malsanulojn. Li diris al ili: "Prenu nenion por la vojaĝo, nek promenbastonon, nek sakon, nek manĝaĵon, nek monon, kaj neniu prenu duan tunikon. Kian ajn domon vi eniros, restu tie kaj foriru de tie. Kaj pri tiuj kiuj ne bonvenigas vin, kiam vi forlasos tiun urbon, skuu la polvon de viaj piedoj por atesti kontraŭ ili. " Poste ili ekiris kaj iris de vilaĝo al vilaĝo proklamante la bonajn novaĵojn kaj kuracante malsanojn ĉie.