Vendredo, 16 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 1-15.

Jesuo iris trans la Galilean Maron. Granda homamaso sekvis lin, ĉar ili vidis la signojn, kiujn li faris ĉe la malsanuloj. Jesuo supreniris sur la monton, kaj tie li sidiĝis kun siaj disĉiploj. La juda festo de Pasko estis proksima. Kiam Jesuo levis la okulojn kaj vidis, ke granda homamaso venas al li, li diris al Filipo: "Kie ni povas aĉeti sufiĉan manĝaĵon, por ke ili manĝu?" Li diris ĉi tion por testi lin, ĉar li mem sciis, kion li faros. Filipo respondis al li: "Du cent tagoj da manĝaĵa salajro ne sufiĉus por ke ĉiu el ili havu iomete (iom)." Unu el liaj disĉiploj, Andreo, la frato de Simon Petro, diris al li: Estas knabo ĉi tie, kiu havas kvin hordeajn panojn kaj du fiŝojn; sed kiel utilas ĉi tiuj por tiom multaj? Jesuo diris: "Demandu la homojn." Nun estis multe da herbo en tiu loko. Do la viroj kuŝis, ĉirkaŭ kvin mil. Tiam Jesuo prenis la panojn, dankis kaj disdonis ilin al tiuj, kiuj kuŝis, kaj ankaŭ tiom da fiŝoj, kiom ili volis. Kiam ili satiĝis, li diris al siaj disĉiploj: "Kolektu la postlasitajn fragmentojn, por ke nenio malŝparu." Do ili kolektis ilin, kaj plenigis dek du vimenajn korbojn per fragmentoj el la kvin hordeaj panoj, kiuj estis pli ol ili ne povis manĝi. Kiam la homoj vidis la signon, kiun li faris, ili diris: "Ĉi tiu estas vere la Profeto, tiu, kiu venos en la mondon." Ĉar Jesuo sciis, ke ili venos kaj forkondukos lin por fari lin reĝo, li retiriĝis sola sur la monton.

Vendredo, 16 aprilo 2021: Psalmoj 27 (26): 1.4.13-14.

La Eternulo estas mia lumo kaj mia savo; kiun mi timu? La Eternulo estas la rifugxejo de mia vivo; de kiu mi timu? Unu aferon mi petas de la Eternulo, kion mi serĉas: loĝi en la domo de la Eternulo ĉiujn miajn tagojn, por ke mi rigardu la belecon de la Eternulo kaj rigardu Lian templon. Mi kredas, ke mi vidos la donacon de la Eternulo en la lando de la vivantoj. Atendu la Eternulon kun kuraĝo; estu kuraĝa, kaj atendu la Eternulon.

Vendredo, 16 aprilo 2021: Agoj de la Apostoloj 5: 34-42.

Fariseo en la sinedrio, nomata Gamaliel, instruisto pri la leĝo, respektata de ĉiuj homoj, stariĝis, ordonis meti la apostolojn por mallonga tempo, kaj diris al ili: "Samideanoj, atentu, kion vi estas farontaj al ĉi tiuj viroj. Antaŭ iom da tempo aperis Theudas, asertanta esti iu grava, kaj ĉirkaŭ kvarcent viroj aliĝis al li, sed li estis mortigita, kaj ĉiuj, kiuj estis lojalaj al li, estis disigitaj kaj neniigis. venis lin Judas la Galileano en la tempo de la censo. Li ankaŭ tiris homojn post li, sed ankaŭ li pereis kaj ĉiuj, kiuj estis lojalaj al li, estis disigitaj. iru. Ĉar se ĉi tiu klopodo aŭ ĉi tiu agado estas de homa origino, ĝi detruos sin mem. Sed se ĝi devenas de Dio, vi ne povos detrui ilin; vi eble eĉ trovos vin batalantaj kontraŭ Dio. " Ilin persvadis. Revokinte la apostolojn, ili vipis ilin, ordonis ĉesi paroli en la nomo de Jesuo kaj eksigis ilin. Do ili forlasis la ĉeeston de la sinedrio, ĝojante, ke ili troviĝis indaj suferi malhonoron pro la nomo. Kaj la tutan tagon, kaj ĉe la templo kaj en iliaj hejmoj, ili ne ĉesis instrui kaj proklami la Mesion, Jesuon.

Thursdayaŭdo, 15 aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 31-36.

Kiu venas de supre, estas ĉefe. Tiu, kiu estas de la tero, estas surtera kaj parolas pri surteraj aferoj. Sed tiu, kiu venas el la ĉielo, estas super ĉio. Li atestas tion, kion li vidis kaj aŭdis, sed neniu akceptas lian ateston. Kiu akceptas sian ateston, tiu atestas, ke Dio estas fidinda. Ĉar tiu, kiun Dio sendis, parolas la vortojn de Dio. Li ne porciigas sian donon de la Spirito. La Patro amas la Filon kaj donis ĉion al li. Kiu kredas al la Filo, tiu havas eternan vivon; sed kiu malobeas la Filon, tiu ne vidos vivon, sed la kolero de Dio restas sur li.