Dimanĉo, 13 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4: 26-34.

Jesuo diris al la homamasoj: "Tiel estas kun la Regno de Dio; kvazaŭ homo disĵetus semon sur la teron kaj dormus kaj leviĝus nokte kaj tage kaj la semo kreskus kaj kreskus, li ne scias. kiel memstare la tero donas frukton, unue la klingon, poste la spikon, poste la plenan grenon en la spiko. Kaj kiam la greno maturiĝas, li tuj uzas la rikoltilon, ĉar venis la rikolto. " Li diris: "Al kio ni komparu la regnon de Dio, aŭ kian parabolon ni povas uzi por ĝi? Ĝi similas al sinapa semo, kiu, kiam ĝi estas semita en la tero, estas la plej malgranda el ĉiuj semoj sur la tero. Sed post kiam ĝi estas semita, ĝi ekestas kaj fariĝas la plej granda el plantoj kaj donas grandajn branĉojn, tiel ke la birdoj de la ĉielo povas loĝi en ĝia ombro. " Kun multaj tiaj paraboloj li parolis la vorton al ili, ĉar ili povis kompreni ĝin. Sen paraboloj li ne parolis al ili, sed al siaj propraj disĉiploj li klarigis ĉion private.

Dimanĉo, 13 junio 2021: Dua Letero al Korintanoj 5: 6-10.

Fratoj kaj fratinoj: ni ĉiam estas kuraĝaj, kvankam ni scias, ke dum ni estas hejme en la korpo, ni estas for de la Sinjoro, ĉar ni marŝas per fido, ne per vido. Tamen ni estas kuraĝaj, kaj ni preferas forlasi la korpon kaj iri hejmen al la Sinjoro. Tial ni aspiras plaĉi al li, ĉu ni estas hejme aŭ for. Ĉar ni ĉiuj devas aperi antaŭ la tribunala seĝo de Kristo, por ke ĉiu ricevu rekompencon, laŭ tio, kion li faris en la korpo, ĉu bona, ĉu malbona.

Dimanĉo, 13 junio 2021: Psalmoj 92 (91): 2-3.13-14.15-16.

Bone estas danki la Eternulon, Kanti Vian nomon, Plejaltulo, Kanti Vian nomon, Plejaltan, Por anonci Vian bonecon en la matenruĝo Kaj Vian fidelecon dum la tuta nokto. Justulo floros kiel palmo, Li kreskos kiel cedro de Lebanon. Justulo floros kiel palmo, Li kreskos kiel cedro de Lebanon. Tiuj, kiuj estas plantitaj en la domo de la Eternulo, floros sur la kortoj de nia Dio. Ili fruktos eĉ en maljuneco; Fortaj kaj fortikaj ili estos, Ili donos fruktojn eĉ en maljuneco; Fortaj kaj fortikaj ili estos, Kiuj diras, kiel justa estas la Eternulo, Mia roko, en kiu ne estas malico.

Dimanĉo, 13 junio 2021: Libro de Ezekiel 17: 22-24.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Mi ankaŭ prenos de la kresto de la cedro, de ĝiaj plej supraj branĉoj disŝiros molan ŝoson, kaj plantos ĝin sur alta kaj alta monto; sur la altaĵoj de Izrael Mi plantos ĝin. Ĝi donos branĉojn kaj donos fruktojn, kaj fariĝos majesta cedro. Ĉiaspecaj birdoj loĝos sub ĝi, ĉiu flugilhavaĵo en la ombro de ĝiaj branĉoj. Kaj ĉiuj arboj de la kampo ekscios, ke Mi, la Eternulo, malaltigas altan arbon, altigas malaltan arbon, velkas la verdan arbon kaj florigas la velkintan arbon. Kiel mi, la Eternulo, parolis, tiel mi faros.