Mardo, 9 marto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 18: 21-35.

Petro alproksimiĝis al Jesuo kaj demandis lin: "Sinjoro, se mia frato pekas kontraŭ mi, kiom ofte mi devas pardoni lin? Kiom sep fojojn?" Jesuo respondis: "Mi diras al vi, ne sep fojojn sed sepdek sep fojojn. Tial la regno de la ĉielo povas esti komparita kun reĝo, kiu decidis konti kun siaj servistoj. Kiam li komencis la kontadon, oni alportis ŝuldanton. antaŭ tiu, kiu ŝuldis al li grandegan sumon. Ĉar li ne havis rimedon repagi ĝin, lia mastro ordonis vendi lin, kune kun sia edzino, liaj infanoj kaj ĉiuj liaj havaĵoj, en pago de la ŝuldo. servisto falis, omaĝis lin, kaj diris: "Paciencu pri mi, kaj mi repagos al vi plene." Kortuŝite la mastro de tiu servisto lasis lin iri kaj pardonis al li la prunton. Kiam tiu servisto foriris, li trovis unu el siaj kunservistoj, kiuj ŝuldis al li multe pli malgrandan sumon. Li kaptis lin kaj komencis sufoki lin, postulante, ' Repagu tion, kion vi ŝuldas. ' Surgenuiĝinte, lia kunservisto petegis lin: "Paciencu pri mi, kaj mi repagos al vi." Sed li rifuzis. Anstataŭe li metis lin en malliberejon ĝis li repagis la ŝuldon. Nun kiam liaj kunservistoj vidis kio okazis, ili estis profunde ĝenitaj, kaj iris al sia mastro kaj raportis la tutan aferon. Lia mastro alvokis lin kaj diris al li: "Vi malbona servisto! Mi pardonis al vi vian tutan ŝuldon, ĉar vi petegis min. Ĉu vi ne devis kompati vian kunserviston, kiel mi kompatis vin?" Tiam kolere lia mastro transdonis lin al la torturistoj, ĝis li repagos la tutan ŝuldon. Tiel faros al vi mia ĉiela Patro, krom se ĉiu el vi pardonas sian fraton el sia koro. "

Mardo, 9 marto 2021: Psalmoj 25 (24): 4bc-5ab.6-7bc.8-9.

Viaj vojoj, ho Eternulo, konigu min; Instruu al mi Viajn vojojn, Viaj vojoj, ho Eternulo, konigu min; instruu al mi viajn vojojn, instruu al mi viajn vojojn, Gvidu min en via vero kaj instruu min, ĉar vi estas Dio, mia savanto, kaj por vi mi atendas la tutan tagon. Memoru, ke via kompato, ho Eternulo, kaj via amo estas de iam. Ne plu memoru la pekojn de mia juneco; memoru min nur pro via amo. Bona kaj justa estas la Eternulo; tiel li montras al pekuloj la vojon. Bona kaj justa estas la Eternulo; Tiel li montras al la pekuloj la vojon. Li gvidas humilulojn al justeco, Li instruas humilulojn sian vojon.

Mardo, 9 marto 2021: Libro de Daniel 3: 25.34-43.

Azaria stariĝis en la fajro kaj laŭte preĝis: "Pro via nomo, ne transdonu nin por ĉiam kaj ne nuligu vian interligon. Ne forprenu de ni vian kompaton, pro Abraham, via amato, via servanto Isaak. , kaj Izrael, via sanktulo, al kiu vi promesis multigi iliajn idojn kiel la steloj de la ĉielo aŭ la sablo sur la bordo de la maro. Ĉar ni estas reduktitaj, ho Sinjoro, preter iu ajn alia nacio, malaltigitaj ĉie en la mondo. hodiaŭ pro niaj pekoj.Ni havas en nia tago neniu princo, profeto aŭ estro, nek holokaŭsto, ofero, ofero, nek incenso, nek loko por doni unuajn fruktojn, por trovi favoron kun vi. Sed kun humila koro kaj humila spirito ni estu akceptitaj; kvazaŭ holokaŭstoj de virŝafoj kaj bovoj aŭ miloj da grasaj ŝafidoj, do nia ofero estu ĉe vi hodiaŭ, dum ni sekvas vin senrezerve; ĉar tiuj, kiuj fidas vin, ne povas esti hontigitaj. ni sekvas vin per nia tuta koro, ni timas vin kaj ni preĝas al vi. Ne lasu nin esti metitaj hontu, sed agu kun ni per via boneco kaj granda kompato. Savu nin per viaj mirindaĵoj, kaj donu honoron al via nomo, ho Sinjoro ".

Lundo, 8 marto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 4: 24-30.

Jesuo diris al la homoj en la sinagogo en Nazareto: "Vere, mi diras al vi, neniu profeto estas akceptita en sia propra naskiĝloko. Efektive, mi diras al vi, estis multaj vidvinoj en Israelo en la tagoj de Elija, kiam la ĉielo estis fermita dum tri jaroj kaj duono kaj severa malsato disvastiĝis en la tuta lando. Al neniu el ili Elija estis sendita, sed nur al vidvino en Sarfato en la lando Cidon. Denove estis multaj lepruloj en Israelo dum la tempo de la profeto Eliŝa; tamen neniu el ili estis purigita, sed nur Naaman, la Siriano. Kiam la sinagogoj aŭdis tion, ĉiuj furioziĝis. Ili leviĝis, forpelis lin de la urbo, kaj kondukis lin al la frunto de la monteto sur kiu ilia urbo estis konstruita, por ĵeti lin malsupren. Sed li trairis meze de ili kaj foriris.