Sabato, 15 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 16: 23b-28.

Tiutage vi ne pridemandos min pri io ajn. Vere, vere, mi diras al vi, kion ajn vi petos de la Patro en mia nomo, li donos al vi. Tiutage vi ne pridemandos min pri io ajn. Vere, vere, mi diras al vi, kion ajn vi petos de la Patro en mia nomo, li donos al vi. "Ĝis nun vi demandis nenion en mia nomo; petu kaj vi ricevos, por ke via ĝojo estu kompleta. Mi havas diris tion al vi laŭ parolfiguroj. Venas la horo, kiam mi ne plu parolos al vi per figuroj, sed mi klare rakontos al vi pri la Patro. En tiu tago vi demandos en mia nomo, kaj mi ne diras al vi, ke mi petos la Patron por vi. Ĉar la Patro mem amas vin, ĉar vi amis min kaj kredis, ke mi venis de Dio. Mi venis de la Patro kaj venis en la mondon. Nun mi forlasas la mondon kaj iras reen al la Patro. "

Sabato, 15 majo 2021: Psalmoj 47 (46): 2-3.8-9.10.

Ĉiuj popoloj, aplaŭdu; kriu al Dio kun ĝojkrioj. Ĉar la Eternulo, la Plejaltulo, la timinda, estas la granda reĝo super la tuta tero. Ĉar reĝo de la tuta tero estas Dio; kantu laŭdajn himnojn. Dio regas super la nacioj, Dio sidas sur sia sankta trono. La princoj de la popoloj kunvenas kun la popolo de la Dio de Abraham. Ĉar Dio estas la gardistoj de la tero; li estas supera.

Sabato, 15 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 18: 23-28.

Post iom da tempo restinta tie, Paŭlo foriris kaj vojaĝis laŭ ordo tra la Galata lando kaj Frigio, alportante forton al ĉiuj disĉiploj. Judo nomata Apolos, hejmanto de Aleksandrio, elokventa parolanto, alvenis en Efeson. Li estis aŭtoritato pri la Skriboj. Li estis instruita pri la Vojo de la Sinjoro kaj, kun arda spirito, parolis kaj instruis precize pri Jesuo, kvankam li konis nur la bapton de Johano. Li komencis paroli kuraĝe en la sinagogo; sed kiam Priscila kaj Akvila aŭdis lin, ili prenis lin flanken kaj klarigis al li la Vojon (de Dio) pli precize. Kaj kiam li volis transiri al Ahaaja lando, la fratoj kuraĝigis lin kaj skribis al la tieaj disĉiploj por bonvenigi lin. Post lia alveno li donis grandan helpon al tiuj, kiuj kredis per graco. Li vigle refutis la judojn publike, konstatante el la Skriboj, ke Mesio estas Jesuo.

Vendredo, 14 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 15: 9-17.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Kiel la Patro amas min, tiel mi ankaŭ amas vin. Restu en mia amo. Se vi observos miajn ordonojn, vi restos en mia amo, same kiel mi observis la ordonojn de mia Patro kaj restas en lia amo. . Mi diris al vi ĉi tion, por ke mia ĝojo estu en vi kaj via ĝojo estu kompleta. " Jen mia ordono: amu unu la alian kiel mi amas vin. Neniu havas pli grandan amon ol ĉi tio, doni sian vivon por siaj amikoj. Vi estas miaj amikoj, se vi faras tion, kion mi ordonas al vi. Mi ne plu nomas vin sklavoj, ĉar sklavo ne scias, kion faras lia mastro. Mi nomis vin amikoj, ĉar mi rakontis al vi ĉion, kion mi aŭdis de mia Patro. Ne vi elektis min, sed mi elektis vin kaj nomumis vin iri kaj porti frukton, kiu restos, por ke li donu al vi ĉion, kion vi petos de la Patro en mia nomo. Tion mi ordonas al vi: amu unu la alian. "