Aŭde, 13 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 12: 1-12.

Tiel aperis al mi vorto de la Eternulo: Ho filo de homo, vi loĝas meze de ribela domo; ili havas okulojn por vidi, sed ne vidas, kaj orelojn por aŭdi, sed ne aŭdas, ĉar ili estas domo ribelema. Nun, ho filo de homo, dum la tago dum ili rigardas, preparu viajn valizojn kvazaŭ por ekzilo, kaj denove dum ili rigardas, migru de kie vi loĝas al alia loko; eble ili vidos, ke ili estas ribela domo. Viajn valizojn elportu dum ekzilo dum la tago, dum ili rigardos; vespere, denove dum ili rigardas, vi eliros kiel unu el tiuj pelitaj en ekzilon; dum ili rigardas, elfosu truon en la muro kaj trapasu ĝin; dum ili rigardas, ŝultras la ŝarĝon kaj elpaŝas en la mallumo; kovru vian vizaĝon, por ke vi ne vidu la landon, ĉar mi faris al vi signon por la domo de Izrael. Mi faris, kiel oni diris al mi. Dum la tago mi elportis miajn valizojn kvazaŭ de ekzilo, kaj vespere mi elfosis truon tra la muro per la mano kaj, dum ili rigardis, ekiris en la mallumo, portante mian ŝarĝon. Tiam matene aperis al mi vorto de la Eternulo: Ho filo de homo, ĉu la domo de Izrael, tiu ribela domo, ne demandis al vi, kion vi faris? Diru al ili: Tiele diras la Sinjoro, Dio: Ĉi tiu orakolo koncernas Jerusalemon kaj la tutan domon de Izrael en ĝi. Mi estas signo por vi; kiel mi agis, tiel same fariĝos al ili; kiel kaptintoj ili iros en ekzilon. La princo, kiu estas inter ili, devas ŝli sian ŝarĝon kaj eliris en mallumo, trairante truon, kiun li fosis en la muro, kaj kovrante sian vizaĝon, por ke li ne estu vidita de iu.

Rimarkoj kaj preĝoj