Aŭde, 14 novembro 2019: Psalmoj 119 (118): 89.90.91.130.135.175.

Via vorto, ho Eternulo, restas eterne; ĝi estas firma kiel la ĉielo. Tra ĉiuj generacioj daŭras via vero; vi starigis la teron, kaj ĝi staras firme. Laŭ viaj ordenoj ili ankoraŭ restas firmaj: ĉio servas al vi. La malkaŝo de viaj vortoj lumigas lumon, donante komprenon al simpluloj. Via aspekto lumu al Via servanto, kaj instruu al mi viajn legxojn. Vivu mia animo por laŭdi Vin, kaj Viaj ordenoj min helpu.

Rimarkoj kaj preĝoj