Aŭde, 19 marto 2020: Psalmoj 89 (88): 2-3.4-5.27.29.

La favorojn de la Eternulo mi kantos eterne; tra ĉiuj generacioj mia buŝo proklamos Vian fidelecon. Ĉar vi diris: "Mia favorkoreco estas eterne"; en la ĉielo vi konfirmis vian fidelecon. "Mi faris interligon kun mia elektito, mi ĵuris al mia servanto David; mi ĵuris al David, mia servanto; por ĉiam mi konfirmos vian estontecon kaj starigos vian tronon por ĉiuj generacioj." "Li diros de mi," Vi estas mia patro, mia Dio, Roko, mia savanto. " Mi eterne subtenos mian favorkorecon kun li, kaj Mia interligo kun li restas firma. "

Rimarkoj kaj preĝoj