Aŭde, 20 aŭgusto 2020: Libro de Ezekiel 36: 23-28.

Tiele diras la Eternulo: Mi montros la sanktecon de Mia granda nomo, malsanktigita inter la nacioj, en kies mezo vi malsanktigis ĝin. Tiel la nacioj scios, ke Mi estas la Eternulo, diras la Sinjoro, la Eternulo, kiam antaŭ iliaj okuloj mi elmontras mian sanktecon per vi. Cxar Mi forigos vin el inter la popoloj, kolektos vin el cxiuj fremdaj landoj, kaj revenigos vin en vian propran landon. Mi aspergos sur vin puran akvon, por purigi vin de ĉiuj viaj malpuraĵoj, kaj de ĉiuj viaj idoloj Mi purigos vin. Mi donos al vi novan koron kaj metos novan spiriton ene de vi, prenante de viaj korpoj viajn ŝtonajn korojn kaj donante al vi naturajn korojn. Mi enigos mian spiriton en vin kaj vivigos vin laŭ miaj statutoj, zorgeme observi miajn dekretojn. Vi loĝos en la lando, kiun Mi donis al viaj patroj; vi estos Mia popolo, kaj Mi estos via Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj