Aŭde, 21 majo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 28: 16-20.

La dek unu disĉiploj iris al Galileo, sur la monton, al kiu Jesuo ordonis al ili. Vidinte lin, ili adoris, sed ili dubis. Jesuo do alproksimiĝis al ili kaj diris al ili: "Ĉiuj potenco en la ĉielo kaj sur la tero estas donitaj al mi. Iru do kaj faru disĉiplojn de ĉiuj nacioj, baptante ilin en la nomo de la Patro kaj de la Filo kaj de la sankta Spirito, instruante ilin observi ĉion, kion Mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiam, ĝis la fino de la tempo.

Rimarkoj kaj preĝoj