Aŭde, 25 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 7: 21-29.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Ne ĉiuj, kiuj diras al mi, 'Sinjoro, Sinjoro', eniros la regnon de la ĉielo, sed nur tiu, kiu faras la volon de mia Patro en la ĉielo. Multaj diros al mi en tiu tago, "Sinjoro, Sinjoro, ĉu ni ne profetis en via nomo? Ĉu ni ne forpelis demonojn en via nomo? Ĉu ni ne faris grandajn farojn en via nomo?" Tiam mi deklaros al ili solene, "Mi neniam konis vin. Foriru de mi, vi malbonuloj." Ĉiu, kiu aŭskultas ĉi tiujn miajn vortojn kaj agas pri ili, estos kiel saĝulo, kiu konstruis sian domon sur roko. La pluvo falis, la inundoj venis, kaj la ventoj blovis kaj bufis la domon. Sed ĝi ne disfalis; Fiksiĝis solide sur rokon. Kaj ĉiuj, kiuj aŭskultas ĉi tiujn miajn vortojn sed ne agas pri ili, estos kiel stultulo, kiu konstruis sian domon sur sablo. La pluvo falis, la inundoj venis, kaj la ventoj blovis kaj buĉis la domon. Kaj ĝi disfalis kaj tute ruiniĝis. " Kiam Jesuo finis ĉi tiujn vortojn, la homamaso miris pri lia instruado, ĉar li instruis ilin kiel unu havantan aŭtoritaton, kaj ne kiel iliaj skribistoj.

Rimarkoj kaj preĝoj