Aŭde, 4 junio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 12: 28-34.

Unu el la skribistoj venis al Jesuo kaj demandis lin, "Kiu estas la unua el ĉiuj ordonoj?" Jesuo respondis: "La unua estas ĉi tio: 'Aŭskultu, ho Izrael! La Sinjoro, nia Dio, estas Sinjoro sola! Vi amas la Sinjoron, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo, kaj per via tuta menso, kaj per via tuta forto. . ' La dua estas jena: 'Vi amas vian proksimulon kiel vi mem.' Ne ekzistas alia ordono pli granda ol ĉi tiuj. " La skribisto diris al li, "Bone dirite, instruisto. Vi prave diras," Li estas Unu, kaj ne ekzistas alia ol li. " Kaj "ami lin per via tuta koro, per via tuta kompreno, per via tuta forto, kaj ami vian proksimulon kiel vin mem" valoras pli ol ĉiuj bruloferoj kaj oferoj. " Kaj Jesuo, vidinte tion, li respondis kun kompreno, kaj diris al li: Vi ne estas tre malproksime de la regno de Dio. Kaj neniu kuraĝis fari al li demandojn plu.

Rimarkoj kaj preĝoj