Aŭde, 6 februaron 2020: 1-a libro de Reĝoj 2: 1-4.10-12.

Kiam proksimiĝis la tempo de la morto de David, li donis ĉi tiujn instrukciojn al sia filo Salomono: "Mi iras la vojon de ĉiu karno. Kuraĝu kaj estu viro. Gardu la ordonon de la Eternulo, via Dio, sekvante liajn vojojn kaj observante. liaj legxoj, ordonoj, ordonoj kaj dekretoj, kiel estas skribite en la leĝo de Moseo, por ke vi sukcesu en ĉio, kion vi faros, kien ajn vi turnos vin, kaj la Eternulo plenumos la promeson, kiun Li faris al mi, kiam li diris: 'Se viaj filoj tiel kondutas, ke ili restas fidelaj al mi per sia tuta koro kaj per sia tuta animo, vi ĉiam havos iun el viaj vicoj sur la trono de Izrael. " David ripozis kune kun siaj prapatroj kaj estis entombigita en la urbo de David.La daŭro de la regado de David super Izrael estis kvardek jaroj: li reĝis sep jarojn en bebron kaj tridek tri jaroj en Jerusalem.Kiam Salomono estis sidigita sur la trono de sia patro David. , kun lia suvereneco firme establita,

Rimarkoj kaj preĝoj