Aŭdo, 11 junio 2020: Agoj de la Apostoloj 11: 21b-26.13: 1-3.

La mano de la Sinjoro estis kun ili, kaj multe da homoj, kiuj kredis sin turnitaj al la Sinjoro. La novaĵoj pri ili atingis la orelojn de la preĝejo en Jerusalemo, kaj ili sendis Barnabas por iri al Antiochio. Kiam li alvenis kaj vidis la gracon de Dio, li ĝojis kaj instigis ilin ĉiujn resti fidelaj al la Sinjoro kun firmeco, ĉar li estis bona homo, plena de la Sankta Spirito kaj fido. Kaj granda nombro da homoj aldoniĝis al la Sinjoro. Poste li iris al Tarso, por serĉi Saŭlon, kaj trovinte lin, li kondukis lin al Antiochio. Dum tuta jaro ili renkontiĝis kun la preĝejo kaj instruis al granda nombro da homoj, kaj estis en Antiochio, ke la disĉiploj unue nomiĝis kristanoj. En Antiochia, profetoj kaj instruistoj, estis en la preĝejo: Barnabas, Symeon, kiu estis nomata Niĝero, Lucio de Cirene, Manaen, kiu estis proksima amiko de la tetrar Hero Herodo, kaj Saŭlo. Dum ili adoris la Eternulon kaj fastis, la sankta Spirito diris: "Disigu min por Barnabas kaj Saŭlo por la laboro, kiun mi nomis ilin." Tiam, kompletigante sian faston kaj preĝon, ili manpremis ilin kaj forsendis ilin.

Rimarkoj kaj preĝoj