Aŭdo, 12 decembro 2019: Libro de Zeechaarja 2: 14-17.

Kantu kaj ĝoju, ho filino Cion! Vidu, mi venas por loĝi inter vi, diras la Eternulo. Multaj nacioj aliĝos al la Eternulo en tiu tago, kaj ili estos Lia popolo, kaj Li loĝos inter vi, kaj vi scios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi. Multaj nacioj aliĝos al la Eternulo en tiu tago, kaj ili estos Lia popolo, kaj Li loĝos inter vi. La Eternulo posedos Judujon kiel sian parton de la sankta lando, kaj li denove elektos Jerusalemon. Silentu, ĉiuj homoj, en la ĉeesto de la Eternulo! cxar Li fortiras de Sia sankta logxejo.

Rimarkoj kaj preĝoj