Aŭdo, 19 decembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 5-25.

En la tempo de Herodo, reĝo de Judujo, estis pastro nomata Zeechaarja de la pastra divido de Abija; lia edzino estis el la filinoj de Aaron, kaj ŝia nomo estis Elizabeto. Ambaŭ estis justaj antaŭ la okuloj de Dio, observante ĉiajn kulpojn kaj ordonojn de la Sinjoro. Sed ili ne havis infanon, ĉar Elizabeto estis senfrukta kaj ambaŭ antaŭis en jaroj. Iam, kiam li estis pastro laŭ la deĵoro de Dio, laŭ la praktiko de la pastra servo, li estis elektita per loto eniri la sanktejon de la Eternulo por bruligi incenson. Kaj kiam la tuta popolo preĝis ekstere en la horo de la incensado, la anĝelo de la Eternulo aperis al li, starante dekstre de la altaro de incenso. Zeechaarja maltrankviliĝis pro tio, kion li vidis, kaj timo lin trafis. Sed la anĝelo diris al li: "Ne timu, Zeechaarja, ĉar via preĝo aŭdiĝis. Via edzino Elizabeto naskos al vi filon, kaj vi nomos lin Johano. Kaj vi havos ĝojon kaj ĝojon, kaj multaj ĝojos. ĉe sia naskiĝo, ĉar li estos bonega antaŭ la (Sinjoro) Li trinkos nek vinon nek fortan trinkaĵon. Li plenigos la sanktan spiriton eĉ de la ventro de sia patrino, kaj li revenigos multajn el la infanoj. Izrael al la Sinjoro, ilia Dio. Li iros antaŭ li en la spirito kaj potenco de Elija, por turni la koron de la patroj al infanoj kaj malobeemaj al la kompreno de la justuloj, por prepari popolon taŭgan por la Eternulo. " Kaj Zeechaarja diris al la anĝelo: "Kiel mi sciu tion? Ĉar mi estas maljunulo, kaj mia edzino progresas kun jaroj". Kaj la anĝelo diris al li en respondo: "Mi estas Gabriel, kiu staras antaŭ Dio. Oni sendis min por paroli al vi kaj anonci al vi ĉi tiun bonan novaĵon. Sed nun vi estos senparola kaj ne povos paroli ĝis la tago ĉi tio. okazu, ĉar vi ne kredis miajn vortojn, kiuj plenumos ĝustatempe. " Dume la homoj atendis Zeechaarja kaj miris, ke li restis tiel longe en la sanktejo. Sed elirinte, li ne povis paroli al ili, kaj ili ekkomprenis, ke li vidis vizion en la sanktejo. Li gestadis al ili, sed restis mute. Poste, kiam finiĝis liaj tagoj de servado, li iris hejmen. Post ĉi tiu tempo lia edzino Elizabeto gravediĝis, kaj ŝi forlasiĝis dum kvin monatoj, dirante: Tiel faris la Sinjoro por mi en tempo, kiam li vidis taŭga forpreni mian malhonoron antaŭ aliaj.

Rimarkoj kaj preĝoj