Aŭdo, 19 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 7: 36-50.

Fariseo invitis Jesuon tagmanĝi kun li, kaj li eniris la domon de la Fariseo kaj ripozis ĉe la tablo. Nun estis peka virino en la urbo, kiu eksciis, ke li estas ĉe tablo en la domo de la Fariseo. Kunportante alabastran flakon da ŝmiraĵo, ŝi staris malantaŭ li ĉe la piedoj plorante kaj komencis bani siajn piedojn per siaj larmoj. Poste ŝi viŝis ilin per siaj haroj, kisis ilin kaj ŝmiris ilin per la ŝmiraĵo. Kiam la Fariseo, kiu invitis lin, vidis ĉi tion, li diris al si: "Se ĉi tiu viro estus profeto, li scius, kiu kaj kia virino ĉi tiu lin tuŝas, ke ŝi estas pekulo." Jesuo diris al li responde: "Simon, mi havas ion por diri al vi." "Diru al mi, instruisto," li diris. Du homoj ŝuldis al certa kreditoro; unu ŝuldis kvincent tagajn salajrojn kaj la alia ŝuldis kvindek. Ĉar ili ne povis repagi la ŝuldon, li pardonis ĝin por ambaŭ. Kiu el ili amos lin pli? "Simon diris responde," mi supozas, kies plej granda ŝuldo estis pardonita. "Li diris al li," Vi prave juĝis. "Tiam li turnis sin al la virino kaj diris al Simon. , "Ĉu vi vidas ĉi tiun virinon? Kiam mi eniris vian domon, vi ne donis al mi akvon por miaj piedoj, sed ŝi banis ilin per siaj larmoj kaj viŝis ilin per la haroj. Vi ne donis al mi kison, sed ŝi ne ĉesis kisi miajn piedojn de kiam mi eniris. Vi ne ŝmiris mian kapon per oleo, sed ŝi ŝmiris miajn piedojn per ungvento. Do mi diras al vi, ŝiaj multaj pekoj estis pardonitaj; tial ŝi montris grandan amon. Sed tiu, al kiu malmulte estas pardonita, amas malmulte. "Li diris al ŝi," Viaj pekoj estas pardonitaj. "La aliaj ĉe la tablo diris al si:" Kiu estas ĉi tiu, kiu eĉ pardonas pekojn? "Sed li diris al la virino," "Via fido vin savis; iru en paco. "

Rimarkoj kaj preĝoj