Aŭdo, 19 septembro 2019: Unua Letero al Timoteo 4: 12-16.

Amataj: neniu malestimu vian junecon, sed donu ekzemplon por tiuj, kiuj kredas, parolante, kondutas, amas, fidas kaj purecas. Ĝis mi alvenos, ĉeestu la legadon, admonon kaj instruadon. Ne forgesu la donacon, kiun vi donis al vi per la profeta vorto kun la altrudo de manoj de la presbitero. Estu diligenta en ĉi tiuj aferoj, absorbiĝu de ili, por ke via progreso evidentiĝu al ĉiuj. Atentu vin kaj vian instruadon; Persistu en ambaŭ taskoj, ĉar per tio vi savos kaj vin mem kaj tiujn, kiuj aŭskultas vin.

Rimarkoj kaj preĝoj