Aŭdo, 2 januaro 2020: Unua Letero de Johano 2: 22-28.

Amato: Kiu estas la mensoganto? Kiu neas, ke Jesuo estas la Kristo. Kiu malkonfesas la Patron kaj la Filon, tiu estas antikristo. Neniu, kiu neas la Filon, havas la Patron, sed kiu konfesas la Filon, tiu havas la Patron ankaŭ. Lasu tion, kion vi aŭdis de la komenco, restu en vi. Se tio, kion vi aŭdis de la komenco, restas en vi, tiam vi restos en la Filo kaj en la Patro. Kaj jen la promeso, kiun li faris al ni: eterna vivo. Mi skribas al vi ĉi tiujn aferojn pri tiuj, kiuj trompus vin. Koncerne vin, la sanktoleado, kiun vi ricevis de li, restas en vi, por ke vi ne bezonas, ke iu ajn instruu vin. Sed lia sanktoleado instruas vin pri ĉio kaj estas vera kaj ne falsa; tiel, kiel ĝi instruis vin, restu en li. Kaj nun infanoj restas en li, por ke, kiam li aperas, ni havu konfidon kaj ne hontigos lin per lia alveno.

Rimarkoj kaj preĝoj