Aŭdo, 21 majo 2020: Letero al la Efesanoj 1: 17-23.

Fratoj kaj fratinoj: Ke la Dio de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de gloro, donu al vi spiriton de saĝo kaj revelacio, kiu konos lin. Ke la okuloj de (viaj) koroj estu lumigitaj, por ke vi sciu, kio estas la espero apartenanta al lia voko, kiaj estas la riĉaĵoj de gloro en lia heredaĵo inter la sanktuloj, kaj kia estas la superanta grandeco de lia potenco por ni. kiuj kredas, konforme al la ekzercado de sia granda potenco, per kiu li laboris en Kristo, levante lin el la mortintoj kaj sidigante lin dekstre de li en la ĉieloj, multe pli alta ol ĉiu princo, aŭtoritato, potenco kaj regado kaj ĉiu nomo. tio estas nomata ne nur en ĉi tiu epoko, sed ankaŭ en la venonta. Kaj li metis ĉiujn aferojn sub liajn piedojn kaj donis lin kiel kapon super ĉion al la eklezio, kiu estas lia korpo, la pleneco de tiu, kiu plenigas ĉiujn aferojn ĉiumaniere.

Rimarkoj kaj preĝoj