Aŭdo, 22 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 22: 1-14.

Jesuo responde parolis al la ĉefpastroj kaj la plejaĝuloj de la popolo per paraboloj, dirante: "La regno de la ĉielo similas al reĝo, kiu donis geedziĝan feston por sia filo." Li dissendis siajn servistojn por alvoki la invititojn al la festeno, sed ili rifuzis veni. Duan fojon li sendis aliajn servistojn, dirante: 'Diru al invititoj: "Jen mi pretigis mian festenon, miaj bovidoj kaj grasigitaj brutoj estas mortigitaj, kaj ĉio estas preta; venu al la festeno."' Iuj ignoris la inviton kaj foriris. for, unu al lia bieno, alia al lia kompanio. La ceteraj ekkaptis liajn servistojn, mistraktis ilin kaj mortigis ilin. La reĝo koleriĝis kaj sendis siajn soldatojn, detruis tiujn murdintojn kaj bruligis sian urbon. Kaj li diris al siaj servantoj: 'La festo estas preta, sed la invititoj ne indas veni. Eliru do en la ĉefajn vojojn kaj invitu al la festeno, kiun vi trovos. ' La servistoj eliris sur la stratojn kaj kolektis ĉion, kion ili trovis, malbonajn kaj bonajn, kaj la halo plenis de gastoj. Sed kiam la reĝo venis renkonte al la gastoj, li vidis viron tie ne vestitan per edziĝa vesto. Kaj li diris al li: Mia amiko, kiel vi fartas ĉi tie sen geedziĝa vesto? Sed li reduktiĝis al silento. La reĝo diris al siaj servantoj: 'Ligu siajn manojn kaj piedojn, kaj ĵetu lin en la mallumon ekstere, kie estos plorado kaj mukado de dentoj.' Multaj estas invititaj, sed malmultaj estas elektitaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj