Aŭdo, 26 septembro 2019: Libro de Haggai 1: 1-8.

En la unua tago de la sesa monato en la dua jaro de la reĝo Dario, la vorto de la Eternulo venis per la profeto agaga al la reganto de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝeliel, kaj al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehozadak: Tiel diras la Eternulo Cebaot: Ĉi tiu popolo diras: "Nun ne venis la tempo por rekonstrui la domon de la Eternulo." (Tiam ĉi tiu vorto de la Eternulo venis per Aaga, la profeto 🙂 Ĉu estas la tempo por vi loĝi en viaj propraj domoj, dum ĉi tiu domo estas en ruinoj? Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu viajn vojojn. Vi multe semis, sed malmulte vi enportis; vi manĝis, sed ne kontentiĝis; Vi trinkis, sed ne ĝojis; vestu vin, sed ne varmigu vin; kaj tiu, kiu gajnis salajron, gajnis ilin por sako kun truoj en ĝi. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Pripensu viajn vojojn! Iru en la montan landon; alportu lignon kaj konstruu la domon, por ke Mi plaĉu al ĝi kaj ricevu Mian gloron, diras la Eternulo.

Rimarkoj kaj preĝoj