Aŭdo, 27 aŭgusto 2020: Unua Letero al la Korintanoj 1: 1-9.

Paŭlo, vokita esti apostolo de Kristo Jesuo laŭ la volo de Dio, kaj nia frato Sostene, al la preĝejo de Dio, kiu estas en Korinto, al vi, kiuj estis sanktigitaj en Kristo Jesuo, vokitaj esti sanktaj, kun ĉiuj ĉie kiuj vokas la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, sian Sinjoron kaj nian. Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo. Mi dankas mian Dion ĉiam pro via graco por la graco de Dio donita al vi en Kristo Jesuo, ke en li vi riĉiĝis en ĉiuj manieroj, kun ĉiu diskurso kaj ĉia scio, ĉar la atesto pri Kristo estis konfirmita inter vi, do ke vi ne mankas en iu spirita donaco dum vi atendas la revelacion de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Li tenos vin firma ĝis la fino, neriprocxebla en la tago de nia Sinjoro Jesuo (Kristo). Dio estas fidela, kaj per li vi estis vokitaj al kunuleco kun sia Filo, Jesuo Kristo, nia Sinjoro.

Rimarkoj kaj preĝoj