Aŭdo, 3 oktobro 2019: Libro de Nehemiah 8: 1-4a.5-6.7b-12.

La tuta popolo kunvenis kiel unu en la subtegmenton antaŭ la Akva Pordego, kaj ili vokis al Ezra, la skribisto, ke li aperigu la libron de la instruo de Moseo, kiun la Eternulo preskribis al Izrael. En la unua tago de la sepa monato, la pastro Ezra alportis la leĝon antaŭ la asembleon, kiu konsistis el viroj, virinoj kaj tiuj infanoj sufiĉe kompreneblaj. Starante ĉe unu fino de la nefermita loko, kiu estis antaŭ la Akva Pordego, li legis el la libro de la tagiĝo ĝis tagmezo, en la ĉeesto de la viroj, la virinoj kaj tiuj infanoj sufiĉe kompreneblaj; kaj la tuta popolo atenteme atentis la libron de la instruo. Ezra la skribisto staris sur ligna platformo kreita por la okazo; dekstre de li staris Matitja, Ŝema, Anaja, Urija, kilkija kaj Maaseja, kaj maldekstre Pedaja, Mihaelael, Malkija, ashaŝum, ashasbadana, Zeechaarja, Meŝulam. Ezra malfermis la movon por ke ĉiuj homoj vidu ĝin (ĉar li staris pli alte ol iu el la homoj); kaj, kiam li malfermis ĝin, ĉiuj homoj leviĝis. Ezra benis la Eternulon, la grandan Dion, kaj la tuta popolo, levita per la manoj, respondis: "Amen, amen!" Kaj ili kliniĝis kaj prosterniĝis antaŭ la Eternulo, kun la vizaĝoj al la tero. (La Levidoj Jeŝua, Bani, Sherebia, Jamin, Akkub, Ŝabetai, Hodiah, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan, kaj Pelaja klarigis la leĝon al la homoj, kiuj restis sur iliaj lokoj.) Ezra legis simple el la libro de la leĝo de Dio, interpretante ĝin, por ke ĉiuj komprenu tion, kion oni legis. Tiam (Nehememja, tio estas Lia Ekscelenco, kaj) Ezra, la pastro-skribisto (kaj la Levidoj, kiuj instruis la popolon), diris al la tuta popolo: "Hodiaŭ estas sankta por la Eternulo, via Dio. Ne ĝenu vin, kaj faru ne ploru "-Ĉar ĉiuj homoj ploris dum ili aŭdis la vortojn de la leĝo. Li diris plue: "Iru, manĝu riĉajn manĝaĵojn kaj trinku dolĉajn trinkaĵojn kaj dividu porciojn al tiuj, kiuj havis nenion preparitan; ĉar hodiaŭ estas sankta por nia Eternulo. Ne ĝoju hodiaŭ, ĉar ĝojo pri la Eternulo devas esti via forto!" " (Kaj la Levidoj kvietigis ĉiujn homojn, dirante: "Ho, ĉar hodiaŭ estas sankta, kaj vi ne devas esti malĝojigita.") Tiam ĉiuj homoj iris manĝi kaj trinki, disdoni porciojn kaj festi kun granda ĝojo, ĉar ili komprenis la vortojn, kiuj estis elmontritaj al ili.

Rimarkoj kaj preĝoj