Aŭdo, 30 januaro 2020: dua libro de Samuelo 7: 18-19.24-29.

Post kiam Natan parolis kun la reĝo David, la reĝo eniris kaj sidiĝis antaŭ la Eternulo, kaj diris: Kiu mi estas, Sinjoro, Dio, kaj kiuj estas la membroj de mia domo, ke vi venigis min ĝis ĉi tio? Sed eĉ ĉi tion vi vidas kiel tro malmulte, Sinjoro Dio; vi ankaŭ parolis pri la domo de via servanto antaŭ nelonge: ankaŭ ĉi tion vi montris al la homo, Sinjoro Dio! Vi starigis por vi vian popolon Izrael kiel eterne, kaj vi, ho Eternulo, fariĝis ilia Dio. Kaj nun, ho Dio, konfirmu por ĉiam la profetaĵon, kiun vi faris pri via servanto kaj lia domo, kaj faru tiel, kiel vi promesis. Via nomo estos eterne granda, kiam homoj diros: 'La Eternulo Cebaot estas Dio de Izrael', kaj la domo de via servanto David staras firme antaŭ vi. Vi estas, ho Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, kiu diris al via sklavo: "Mi konstruos por vi domon." Tial via servanto nun trovas la kuraĝon fari ĉi tiun preĝon al vi. Kaj nun, Sinjoro, Dio, vi estas Dio, kaj viaj vortoj estas vero; ĉi tiun sindonan promeson vi faris al via servanto. Do benu la domon de Via servanto, ke ĝi estu antaŭ vi eterne; ĉar vi, Sinjoro, Dio promesis, kaj per via beno la domo de via servanto estos benita por ĉiam.

Rimarkoj kaj preĝoj