Aŭdo, 30 januaro 2020: Psalmoj 132 (131): 1-2.3-5.11.12.13-14.

Sinjoro, memoru Davidon kaj ĉiujn liajn maltrankvilajn zorgojn; Kiel li ĵuris ĵuron al la Eternulo, promesis al la Plejpotenculo Jakob: "Mi ne eniros la domon, kie mi loĝas, nek kuŝos sur la sofo, kie mi dormas; mi ne dormos al miaj okuloj, miaj palpebroj ne ripozos," Ĝis mi trovos hejmon por la Eternulo, loĝejo por la Plejpotenculo, Jakob. " La Eternulo ĵuris al David, promeso neniam rompita: "Vian idaron mi starigos sur via trono." "Se viaj filoj observos Mian interligon kaj la decidojn, kiujn Mi instruos al ili, ankaŭ iliaj filoj eterne sidos sur via trono." Ĉar la Eternulo elektis Cionon; Li preferas ŝin por sia loĝejo. Ĉar la Eternulo elektis Cionon; Li preferas ŝin por sia loĝejo. "Cion estas mia ripozejo eterne; en ŝi mi loĝos, ĉar mi preferas ŝin."

Rimarkoj kaj preĝoj