Aŭdo, 5 decembro 2019: Libro de Jesaja 26: 1-6.

En tiu tago ili kantos ĉi tiun kanton en la lando de Judujo: "Ni havas fortan urbon; li starigas muregojn kaj remparojn por protekti nin. Malfermu la pordegojn por enigi justan nacion, kiu konservas fidon. A firman celon vi gardas en paco; en paco, ĉar ĝi fidas vin. " Fidu la Eternulon eterne! Ĉar la Eternulo estas eterna Roko. Li humiligas tiujn, kiuj estas en altaj lokoj, kaj la altan urbon li detruas; Li faligas ĝin al la tero, ebenigas ĝin per la polvo. Ĝi estas piedpremita de la senhavuloj, per la paŝoj de malriĉuloj.

Rimarkoj kaj preĝoj