Aŭdo, 7 majo 2020: Psalmoj 89 (88): 2-3.21-22.25.27.

La favorojn de la Eternulo mi kantos eterne; tra ĉiuj generacioj mia buŝo proklamos Vian fidelecon. Ĉar vi diris: "Mia favorkoreco estas eterne"; en la ĉielo vi konfirmis vian fidelecon. Mi elektis Davidon, mian servanton; per mia sankta oleo Mi sanktoleis lin. Ke mia mano estos kun li; kaj ke mia brako fortigos lin. Mia lojaleco kaj amo estos kun li; per mia nomo lia korno altigxos. "Li diros de mi," Vi estas mia patro, mia Dio, Roko, mia savanto.

Rimarkoj kaj preĝoj