Aŭdo, 7 novembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 15: 1-10.

Impostistoj kaj pekuloj ĉiuj proksimiĝis por aŭskulti Jesuon, sed la Fariseoj kaj skribistoj komencis plendi, dirante: "Ĉi tiu viro bonvenigas pekulojn kaj manĝas kun ili." Do al ili li alparolis ĉi tiun parabolon. "Kiu viro inter vi, kiu havas cent ŝafojn kaj perdas unu el ili, ne lasus la naŭdek naŭ en la dezerto kaj iros post la perdita, ĝis li trovos ĝin? Kaj kiam li trovos ĝin, li starigas ĝin sur siajn ŝultrojn kun granda ĝojo kaj, alveninte al sia hejmo, li kunvokas siajn amikojn kaj najbarojn kaj diras al ili: 'Ĝoju kun mi ĉar mi trovis miajn perditajn ŝafojn.' Mi diras al vi, ke egale estos pli multe da ĝojo en la ĉielo super unu pekulo, kiu pentas ol super naŭdek naŭ justuloj, kiuj ne bezonas penton. " Aŭ kio virino, kiu havas dek monerojn kaj perdas unu, ne lumigus lampon kaj balaos la domon, serĉante atente ĝis ŝi trovos ĝin? Kaj kiam ŝi trovas ĝin, ŝi kunvokas siajn amikojn kaj najbarojn kaj diras al ili: 'Ĝoju kun mi ĉar mi trovis la moneron, kiun mi perdis.' En la sama maniero, mi diras al vi, estos gajeco inter la anĝeloj de Dio super unu pekulo, kiu pentas. "

Rimarkoj kaj preĝoj