Aŭdo, 9 aprilo 2020: Libro de Eliro 12: 1-8.11-14.

La Eternulo diris al Moseo kaj al Aaron en la lando Egipta: "Ĉi tiu monato staros ĉe la kapo de via kalendaro; vi kalkulu ĝin en la unua monato de la jaro. Diru al la tuta komunumo de Izrael: En la deka de ĉi tiu monato ĉi tie unu el viaj familioj devas akiri por si ŝafidon, unu pecon por ĉiu domanaro.Se familio estas tro malgranda por tuta ŝafido, ĝi aliĝos al la plej proksima hejmo por akiri unu kaj dividos en la ŝafido proporcie al la nombro de homoj. La ŝafido devas esti jaraĝa kaj senmakula. Vi povas preni ĝin de la ŝafoj aŭ de la kaproj ĝis la dek-kvara tago de la monato kaj tiam kun la tuta aro de Izraelo ĉeestu, ĝi estos buĉita dum la vespera krepusko, kaj ili prenos iom el ĝia sango kaj aplikos ĝin al la du pordoj kaj al la lintelo de ĉiu domo, en kiu ili partoprenas la ŝafidon. macoj de pano kaj maldolĉaj herboj. "Jen kiel ili u vi manĝu ĝin: per viaj lumboj zonitaj, sandaloj sur viaj piedoj kaj via bastono mane, manĝu kiel flugantoj. Ĝi estas la Pasko de la Eternulo. Ĉar en ĉi tiu sama nokto mi iros Egiptujon, frapante ĉiun unuenaskiton de la lando kaj la homon kaj la bruton, kaj mi juĝos ĉiujn diojn de Egiptujo – mi, la Eternulo! Sed la sango markos la domojn, kie vi estas. Vidante la sangon, mi preterpasos vin; tiel, kiam mi frapos la Egiptujon, neniu detrua bato venos sur vin. "Ĉi tiu tago estos memora festeno por vi, kiun ĉiuj viaj generacioj festos per pilgrimo al la Eternulo, kiel eterna institucio."

Rimarkoj kaj preĝoj