Aŭdo, 9 aprilo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 13: 1-15.

Antaŭ la festo de Pasko, Jesuo sciis, ke lia horo venis por pasi de ĉi tiu mondo al la Patro. Li amis siajn proprajn en la mondo kaj li amis ilin ĝis la fino. La diablo jam instigis Judason, filon de Simon la Iskarioto, por transdoni lin. Do, dum la vespermanĝo, tute konscia, ke la Patro metis ĉion en sian potencon kaj ke li venis de Dio kaj revenis al Dio, li leviĝis de la vespermanĝo kaj demetis siajn eksterajn vestojn. Li prenis mantukon kaj ligis ĝin ĉirkaŭ sia talio. Poste li verŝis akvon en basenon kaj komencis lavi la piedojn de la disĉiploj kaj sekigi ilin per la mantuko ĉirkaŭ la talio. Li venis al Simon Petro, kiu diris al li: Majstro, ĉu vi lavos miajn piedojn? Jesuo respondis kaj diris al li: "Kion mi faras, vi ne komprenas nun, sed poste vi komprenos." Petro diris al li: "Vi neniam lavos miajn piedojn." Jesuo respondis al li, "Se mi ne lavos vin, vi havos nenian heredaĵon kun mi." Simon Petro diris al li: "Majstro, tiam ne nur miaj piedoj, sed ankaŭ miaj manoj kaj kapo." Jesuo diris al li: Kiu banis, li ne bezonas krom lavi la piedojn, ĉar li estas pura ĉiuj; do vi estas puraj, sed ne ĉiuj. Ĉar li sciis, kiu perfidos lin; tial li diris: "Vi ne ĉiuj estas puraj." Do, kiam li lavis siajn piedojn (kaj) remetis siajn vestojn kaj sidigis sin denove ĉe la tablo, li diris al ili: "Ĉu vi konscias, kion mi faris por vi? Vi nomas min 'instruisto' kaj 'mastro' 'kaj prave tiel, ĉar vere mi estas. Se mi tial, la mastro kaj instruisto, lavis viajn piedojn, vi devas lavi la piedojn unu de la alia. Mi donis al vi modelon por sekvi, tiel ke kiel mi faris por vi, vi devas ankaŭ faru.

Rimarkoj kaj preĝoj