Aŭdo, 9 januaro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 4: 14-22.

Jesuo revenis al Galileo per la potenco de la Spirito, kaj novaĵoj pri li disvastiĝis tra la tuta regiono. Li instruis en iliaj sinagogoj kaj estis laŭdita de ĉiuj. Li venis al Nazaret, kie li kreskis, kaj laŭ sia kutimo iris en la sinagogon en la sabata tago. Li stariĝis, por legi kaj ricevis al li skribrulajxon de la profeto Jesaja. Li malvolvis la skribrulon kaj trovis la pasejon, kie estis skribite: "La Spirito de la Sinjoro estas sur mi, ĉar li sanktoleis min por alporti ĝojajn rakontojn al la senhavuloj. Li sendis min por proklami liberecon al kaptitoj kaj reakiro de vidado al la blinduloj, por lasi la prematojn liberiĝi, kaj proklami jaron akcepteblan al la Sinjoro. " Rigardante la skribrulon, li redonis ĝin al la servisto kaj sidiĝis, kaj la okuloj de ĉiuj en la sinagogo rigardis lin fikse. Li diris al ili, "Hodiaŭ ĉi tiu skriba trairejo plenumiĝas en via aŭdienco." Kaj ĉiuj parolis multe pri li kaj miregis pri la graciaj vortoj, kiuj venis el lia buŝo.

Rimarkoj kaj preĝoj