Dimanĉe, 1 mar 2020: Psalmoj 51 (50): 3-4.5-6ab.12-13.14.17.

Kompatu min, ho Dio, en Via boneco; en la grandeco de via kompato forviŝu mian ofendon. En via abunda kompato ellasu mian ofendon. Vere lavu min de mia kulpo kaj de mia peko purigu min. Ĉar mi konfesas mian ofendon, kaj mia peko estas ĉiam antaŭ mi; ĉar mi konfesas mian pekon, kaj mia peko estas antaŭ mi ĉiam; nur kontraŭ vi mi pekis; Mi faris tian malbonon antaŭ vi, ke vi estas ĝuste en via kondamno, kulpa kiam vi kondamnas. Pura koro kreu por mi, ho Dio, kaj konstantan spiriton renovigas en mi. Pura koro kreu por mi, ho Dio, Kaj konstantan spiriton renovigas en mi. Ne forpelu min de via ĉeesto, kaj via Sankta Spirito ne prenu min de mi. Redonu al mi la ĝojon de via savo, kaj bonintenca spirito subtenas en mi. Sinjoro, malfermu miajn lipojn, kaj mia buŝo proklamos Vian laŭdon.

Rimarkoj kaj preĝoj