Dimanĉe, 15 decembro 2019: Libro de Jesaja 35: 1-6.10.

La dezerto kaj la surtera tero ekzistos; la stepo ĝojos kaj floras. Ili floras per abundaj floroj, kaj ĝojos per ĝoja kanto. La gloro de Libano estos donita al ili, la splendo de Karmel kaj Ŝaron; Ili vidos la gloron de la Eternulo, la splendon de nia Dio. Streĉu la manojn senfortajn, firmigu la genuojn malfortajn, Diru al tiuj, kies koro timas: Estu forta, ne timu! Jen via Dio, li venas kun depostulo; Kun dia rekompenco li venas por savi vin. Tiam la okuloj de la blinduloj malfermiĝos, la oreloj de la surdulo estos purigitaj; Tiam la lamuloj saltos kiel cikatro, tiam la lingvo de la mutulo kantos. Roj eksplodos en la dezerto kaj riveroj en stepo. Tiuj, kiujn la Eternulo transdonis, revenos kaj eniros Cion kantante, kronitaj kun eterna ĝojo; Ili renkontiĝos kun ĝojo kaj ĝojo, malĝojo kaj funebro fuĝos.

Rimarkoj kaj preĝoj