Dimanĉe, 15 marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 4: 5-42.

Jesuo venis al urbeto Samario nomata Sychar, proksime de la tero, kiun Jakob donis al sia filo Jozefo. La puto de Jakob estis tie. Jesuo, laca de sia vojaĝo, sidiĝis tie ĉe la puto. Estis ĉirkaŭ la tagmezo. Virino de Samario venis por ĉerpi akvon. Jesuo diris al ŝi: Donu al mi trinki. Liaj disĉiploj iris en la urbon por aĉeti manĝaĵojn. La samariano diris al li: Kiel vi, judo, povas demandi min, samarianino, por trinki? (Ĉar judoj uzas nenion komunan kun samarianoj.) Jesuo respondis kaj diris al ŝi: "Se vi scius la donacon de Dio kaj kiu diras al vi, 'Donu al mi trinki', vi estus petinta lin kaj li estus doninta. vi vivas akvon. " (La virino) diris al li, "Sinjoro, vi eĉ ne havas sitelon kaj la cisterno estas profunda; kie do vi povas akiri ĉi tiun vivan akvon? Ĉu vi estas pli granda ol nia patro Jakob, kiu donis al ni ĉi tiun cisternon kaj trinkis el ĝi?" mem kun siaj infanoj kaj liaj gregoj? " Jesuo respondis kaj diris al ŝi: "Ĉiu, kiu trinkos ĉi tiun akvon, soifos denove; sed kiu trinkos la akvon, mi donos neniam soifon; la akvo, kiun mi donos, fariĝos en li fonto de akvo ĝis la eterna vivo." La virino diris al li, "Sinjoro, donu al mi ĉi tiun akvon, por ke mi ne soifu aŭ mi devas daŭrigi ĉi tien por ĉerpi akvon." Jesuo diris al ŝi: "Iru voku vian edzon kaj revenu." La virino respondis kaj diris al li: "Mi ne havas edzon." Jesuo respondis al ŝi, "Vi pravas dirante, 'Mi ne havas edzon.' Ĉar vi havis kvin edzojn, kaj tiu, kiun vi nun havas, ne estas via edzo. Kion vi diris estas vera. " La virino diris al li: "Sinjoro, mi povas vidi, ke vi estas profeto. Niaj prapatroj adoris sur ĉi tiu monto; sed vi homoj diras, ke la loko por adori estas en Jerusalem." Jesuo diris al ŝi: "Kredu min, virino, alvenas la horo, kiam vi ne adoros la Patron nek sur ĉi tiu monto nek en Jerusalemo. Vi homoj adoras tion, kion vi ne komprenas; ni adoras tion, kion ni komprenas, ĉar savo estas de la Judoj. Sed la horo alvenas, kaj nun estas ĉi tie, kiam veraj adorantoj adorkliniĝos al la Patro en Spirito kaj vero; kaj efektive la Patro serĉas tiajn homojn, por adori lin. Dio estas Spirito, kaj tiuj, kiuj lin adoras, devas adori lin en Spirito kaj vero. . " La virino diris al li: "Mi scias, ke la Mesio venas, tiu nomata la Unointed; veninte, li rakontos ĉion al ni." Jesuo diris al ŝi: "Mi estas li, tiu, kiu parolas kun vi." En tiu momento liaj disĉiploj revenis kaj miris, ke li parolas kun virino, sed ankoraŭ neniu diris: "Kion vi serĉas?" aŭ "Kial vi parolas kun ŝi?" La virino lasis sian akvujon kaj iris en la urbon, kaj diris al la popolo: Venu al viro, kiu diris al mi ĉion, kion mi faris. Ĉu li eble povus esti la mesio? Ili eliris el la urbo kaj venis al li. Dume la disĉiploj instigis lin, "Rabeno, manĝu." Sed li diris al ili, "Mi havas manĝaĵon, kiun vi ne scias." Kaj la disĉiploj diris unu al la alia, "Ĉu iu povus alporti al li ion por manĝi?" Jesuo diris al ili, "Mia manĝo estas plenumi la volon de tiu, kiu min sendis, kaj fini sian laboron. Ĉu vi ne diras, 'En kvar monatoj la rikolto estos ĉi tie'? Mi diras al vi, rigardu kaj rigardu la kampoj estas maturaj por la rikolto. La rikoltanto jam ricevas sian pagon kaj kolektas rikolton por eterna vivo, por ke la semanto kaj rikoltanto povu ĝoji kune. Mi sendis vin por rikolti tion, kion vi ne laboris; aliaj faris la laboron, kaj vi dividas la fruktojn de ilia laboro. " Multaj samarianoj de tiu urbo komencis kredi je li pro la vorto de la virino, kiu atestis, "Li diris al mi ĉion, kion mi faris." Kiam la Samarianoj venis al li, ili invitis lin resti ĉe ili; kaj li restis tie du tagojn. Multaj aliaj komencis kredi je li pro lia vorto, kaj ili diris al la virino: "Ni ne plu kredas pro via vorto; ĉar ni aŭdis pri ni mem, kaj ni scias, ke ĉi tio estas vere la savanto de la mondo."

Rimarkoj kaj preĝoj