Dimanĉe, 15 septembro 2019: Libro de Eliro 32: 7-11.13-14.

La Eternulo diris al Moseo: Iru tuj al via popolo, kiun vi elkondukis el la lando Egipta, pro tio, ke ili senhonoriĝis. Ili baldaŭ deturniĝis de la maniero, kiun mi montris al ili, farante por si fanditan bovidon kaj adorinte ĝin, oferante ĝin kaj kriante: 'Jen via Dio, ho Izrael, kiu elkondukis vin el la lando Egipta! ' "Mi vidas, kiel fortika estas ĉi tiu popolo," daŭrigis la Eternulo al Moseo. Lasu min sola, por ke mia kolero ekflamu kontraŭ ili, por ekstermi ilin. Tiam mi faros el vi grandan nacion. Sed Moseo instigis la Eternulon, sian Dion, dirante: "Kial, ho Eternulo, via kolero ekflamos kontraŭ via propra popolo, kiun vi elkondukis el la lando Egipta kun tiel granda potenco kaj kun tiel forta mano? Memoru viajn servistojn?" Abraham, Isaak kaj Izrael, kaj kiel vi ĵuris al ili mem, dirante: "Mi igos viajn idojn tiel multnombraj kiel la steloj en la ĉielo; kaj la tutan landon, kiun mi promesis, Mi donos al viaj idaro kiel eternajn. heredaĵo. '"Do la Eternulo fidis la punon, kiun li minacis infligi al Sia popolo.

Rimarkoj kaj preĝoj