Dimanĉe, 17 novembro 2019: Libro de Mala ofio 3: 19-20.

Jen la tago venos, ardante kiel forno, kiam ĉiuj fieraj kaj ĉagrenantoj falos, kaj la venonta tago ekbruligos ilin, ne lasante ilin radikon nek branĉon, diras la Eternulo Cebaot. Sed por vi, kiuj timas mian nomon, leviĝos la suno de justeco kun ĝiaj resanigaj radioj.

Rimarkoj kaj preĝoj