Dimanĉe, 19 julio 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 24-43.

Jesuo proponis parabolon al la homamasoj. "La regno de la ĉielo povas esti komparata al homo, kiu semis bonan semon en sia kampo. Dum ĉiuj dormis, lia malamiko venis kaj semis herbaĉojn tra la tritiko, kaj foriris. Kiam la rikolto kreskis kaj fruktis, la herbo aperis Ankaŭ la sklavoj de la dommastro venis al li, kaj diris: "Majstro, ĉu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie venis la herbaĉoj?" Li respondis, "malamiko faris ĉi tion." Kaj liaj sklavoj diris al li: Ĉu vi volas, ke ni iru kaj iru ilin? Li respondis: "Ne, se vi levos la herbaĉon, vi eble ekigos la tritikon kune kun ili. Kresku ilin kune ĝis rikolto; tiam ĉe la rikolta tempo mi diros al la rikoltistoj:" Unue kolektu la herbaĉon kaj ligu ilin en pakaĵoj por brulanta; sed kunvenigu la tritikon en mian grenejon. "" "Li proponis al ili alian parabolon. "La regno de la ĉielo estas kiel mustarda semo, kiun homo prenis kaj semis sur kampo. Ĝi estas la plej malgranda el ĉiuj semoj, tamen kiam plenkreska ĝi estas la plej granda el plantoj. Ĝi fariĝas granda arbusto, kaj la ' birdoj de la ĉielo venas kaj loĝas en ĝiaj branĉoj. "" Li parolis al ili alian parabolon. "La regno de la ĉielo similas al feĉo, kiun virino prenis kaj miksis kun tri mezuroj da tritika faruno ĝis la tuta loto estis fermentita." Ĉion tion Jesuo parolis al la homamasoj per paraboloj. Li parolis al ili nur per paraboloj, por plenumi tion, kio estis dirita per la profeto: "Mi malfermos mian buŝon per paraboloj, mi anoncos tion, kio kuŝis kaŝita de la fundamento de la mondo." Poste, adiaŭante la homamasojn, li eniris en la domon. Liaj disĉiploj alproksimiĝis al li kaj diris: "Klarigu al ni la parabolon de la herbaĉoj sur la kampo." Li diris responde: "Tiu, kiu semas bonan semon, estas la Filo de homo, la kampo estas la mondo, la bona semo la filoj de la regno. La herboj estas la filoj de la malbonulo, kaj la malamiko, kiu semas ilin, estas la diablo. La rikolto estas la fino de la tempo, kaj la rikoltistoj estas anĝeloj. Tiel, kiel oni kolektas herbaĵojn kaj forbruligas ilin per fajro, tiel estos ĉe la fino de la aĝo. La Filo de homo sendos siajn anĝelojn, kaj ili kolektos el sia regno ĉiujn, kiuj kaŭzas al aliaj pekon kaj ĉiujn malbonulojn. Ili ĵetos ilin en la fajran fornon, kie estos plorado kaj muelado de dentoj. Tiam virtulo brilos kiel la suno en la regno de siaj Patro. Kiu havas orelojn, devas aŭdi.

Rimarkoj kaj preĝoj