Dimanĉe, 22 marto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 9: 1-41.

Kiam Jesuo preterpasis, li vidis viron blindan de naskiĝo. Liaj disĉiploj demandis lin, "Rabeno, kiu pekis, ĉi tiu viro aŭ liaj gepatroj, ke li naskiĝis blinda?" Jesuo respondis: Nek li nek liaj gepatroj pekis; estas tiel, ke la faroj de Dio fariĝu videblaj per li. Ni devas plenumi la farojn de tiu, kiu sendis min dumtage. Nokto alvenos. laboro. Dum mi estas en la mondo, mi estas la lumo de la mondo. " Dirinte tion, li kraĉis sur la teron kaj faris argilon kun la salivo, kaj ŝiris la argilon sur la okulojn, kaj diris al li: "Iru lavu en la Naĝejon de Siloam" (kio signifas Sendita). Do li iris kaj lavis, kaj revenis kapabla vidi. Liaj najbaroj kaj tiuj, kiuj antaŭe vidis lin kiel almozulo, diris: "Ĉu ĉi tiu ne kutimis sidi kaj petegi?" Iuj diris, "Tiel estas", sed aliaj diris, "Ne, li nur aspektas kiel li." Li diris, "Mi estas." Ili do diris al li: "Kiel do viaj okuloj estis malfermitaj?" Li respondis: "La viro nomata Jesuo faris argilon kaj sanktoleis miajn okulojn kaj diris al mi: Iru al Siloam kaj lavu min." Do mi iris tien kaj lavis min kaj povis vidi. " Kaj ili diris al li: Kie li estas? Li diris, "Mi ne scias." Ili venigis tiun, kiu iam estis blinda al la Fariseoj. Jesuo faris argilon kaj malfermis siajn okulojn sabate. Tiam la Fariseoj ankaŭ demandis lin, kiel li povis vidi. Li diris al ili, "Li metis argilon sur miajn okulojn, kaj mi lavis min, kaj nun mi povas vidi." Kaj iuj el la Fariseoj diris: Ĉi tiu homo ne estas de Dio, ĉar li ne faras la sabaton. (Sed) aliaj diris, "Kiel pekulo povas fari tiajn signojn?" Kaj estis disigo inter ili. Ili do diris al la blindulo: "Kion vi devas diri pri li, de kiam li malfermis viajn okulojn?" Li diris, "Li estas profeto." Nun la judoj ne kredis, ke li estis blinda kaj vidpovis ĝis ili alvokis la gepatrojn de tiu, kiu akiris lian vidpovon. Ili demandis ilin, "Ĉu ĉi tiu estas via filo, kiun vi diras, ke ĝi naskiĝis blinda? Kiel li nun vidas?" Liaj gepatroj respondis kaj diris: "Ni scias, ke ĉi tio estas nia filo kaj ke li naskiĝis blinda. Ni ne scias, kiel li vidas nun, nek ni scias, kiu malfermis la okulojn. Demandu lin, li havas la aĝon; li povas paroli por li mem. " Liaj gepatroj diris tion ĉar ili timis la judojn, ĉar la judoj jam konsentis, ke se iu agnoskus lin kiel la Mesion, li estus forpelita de la sinagogo. Por tio liaj gepatroj diris: "Li estas maljuna; pridemandu lin." Kaj duan fojon ili vokis la homon, kiu estis blinda, kaj diris al li: Gloru Dion! Ni scias, ke ĉi tiu homo estas pekulo. Li respondis, "Se li estas pekulo, mi ne scias. Unu afero mi scias, ke mi estis blinda kaj nun mi vidas." Ili do diris al li: "Kion li faris al vi? Kiel li malfermis viajn okulojn?" Li respondis al ili, "Mi jam diris al vi, kaj vi ne aŭskultis. Kial vi volas aŭdi ĝin denove? Ĉu vi volas fariĝi ankaŭ liaj disĉiploj?" Ili ridindigis lin kaj diris: "Vi estas tiu disĉiplo de homoj; ni estas disĉiploj de Moseo! Ni scias, ke Dio parolis al Moseo, sed ni ne scias, de kie ĉi tiu estas." La viro respondis kaj diris al ili: Jen kio estas tiel mirinda, ke vi ne scias, de kie li venas, tamen li malfermis miajn okulojn. Ni scias, ke Dio ne aŭskultas pekulojn, sed se unu estas sindonema kaj faras sian volas, li aŭskultas lin. Estas neaŭdeble, ke iu ajn iam malfermis la okulojn de homo naskita blinda. Se ĉi tiu homo ne estus de Dio, li ne povus fari ion ajn. " Ili respondis kaj diris al li: "Vi tute naskiĝis en peko, kaj vi provas instrui nin?" Poste ili elĵetis lin. Kiam Jesuo aŭdis, ke ili elĵetis lin, li trovis lin kaj diris: "Ĉu vi kredas al la Filo de homo?" Li respondis kaj diris: "Kiu li estas, sinjoro, por ke mi kredu je li?" Jesuo diris al li: "Vi vidis lin kaj tiu parolanta kun vi estas li." Li diris, "Mi kredas, Sinjoro", kaj li adoris lin. Jesuo do diris: "Mi venis en ĉi tiun mondon por juĝo, por ke tiuj, kiuj ne vidas, vidu, kaj tiuj, kiuj vidas, fariĝu blindaj." Iuj el la Fariseoj, kiuj estis kun li, aŭdis ĉi tion, kaj diris al li: "Ĉu ni ankaŭ ne estas blindaj, ĉu ne?" Jesuo diris al ili: "Se vi estus blinda, vi ne havus pekon; sed nun vi diras: Ni vidas," do via peko restas.

Rimarkoj kaj preĝoj