Dimanĉe, 23 februaron 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 38-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi aŭdis, ke estas dirite: Okulo por okulo kaj dento por dento. Sed mi diras al vi, ne ofendu reziston al tiu, kiu malbonas. Kiam iu batas vin (vian) dekstra vango, turnu ankaŭ la alian al li.Se iu volas leĝi kun vi super vian tunikon, ankaŭ transdonu al li vian mantelon. Se iu premos vin por servi unu mejlon, iru kun li por du mejloj. al tiu, kiu petas de vi, kaj ne turnu vian dorson al tiu, kiu volas prunti. " Vi aŭdis, ke estas dirite: Vi amos vian proksimulon kaj malamos vian malamikon. Sed mi diras al vi: amu viajn malamikojn kaj preĝu por tiuj, kiuj persekutas vin, por ke vi estu infanoj de via ĉiela Patro, ĉar li faras sian sunon leviĝi sur la malbonon kaj bonon kaj kaŭzi pluvon sur la juston kaj la maljustulo. Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havos? Ĉu la impostistoj ne same faras? Kaj se vi salutas nur viajn fratojn, kio estas nekutima pri tio? Ĉu la paganoj ne faras same? Do estu perfekta, same kiel via ĉiela Patro estas perfekta. "

Rimarkoj kaj preĝoj