Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13: 22-30.

Jesuo trairis urbojn kaj vilaĝojn, instruante irante kaj irante sian vojon al Jerusalem. Iu demandis lin, "Sinjoro, ĉu nur malmultaj homoj estos savitaj?" Li respondis al ili: Klopodu eniri tra la mallarĝa pordego, ĉar multaj, mi diras al vi, provos eniri, sed ne estos sufiĉe forta. Post kiam la mastro de la domo estiĝis kaj ŝlosis la pordon, tiam vi restos ekstere frapante kaj dirante: 'Sinjoro, malfermu por ni la pordon'. Li diros al vi en respondo: "Mi ne scias, de kie vi venas." Kaj vi diros, 'Ni manĝis kaj trinkis en via kompanio kaj vi instruis en niaj stratoj.' Tiam li diros al vi, 'Mi ne scias, de kie (vi) estas. Foriru de mi, ĉiuj vi malbonuloj! ' Kaj estos plorado kaj muelado de dentoj, kiam vi vidos Abrahamon, Isaakon kaj Jakobon kaj ĉiujn profetojn en la regno de Dio kaj vi mem elpelitaj. Kaj homoj venos de la oriento kaj la okcidento kaj de la nordo kaj la sudo kaj sidos ĉe la tablo en la regno de Dio. Ĉar jen, iuj estas lastaj, kiuj estos unuaj, kaj iuj estas unuaj, kiuj estos lastaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj