Dimanĉe, 26 januaro 2020: Unua Letero al la Korintanoj 1: 10-13.17.

Mi petegas vin, fratoj, en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ke ĉiuj vi konsentu pri tio, kion vi diras, kaj ke ne estu disiĝoj inter vi, sed ke vi estu kunigitaj en la sama menso kaj en la sama celo. Ĉar oni raportis al mi pri vi, miaj fratoj, de la homoj de Chloe, ke ekzistas rivaloj inter vi. Mi volas diri, ke ĉiu el vi diras, "Mi apartenas al Paŭlo", aŭ "Mi apartenas al Apoluso", aŭ "Mi apartenas al Kefas", aŭ "Mi apartenas al Kristo." Ĉu Kristo estas dividita? Ĉu Paŭlo estis krucumita por vi? Aŭ ĉu vi baptiĝis en la nomo de Paŭlo? Ĉar Kristo ne sendis min por bapti, sed prediki la evangelion, kaj ne kun la saĝo de homa elokventeco, por ke la kruco de Kristo ne estu malplenigita de sia signifo.

Rimarkoj kaj preĝoj