Dimanĉe, 3 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 2: 14.36-41.

Tiam Petro stariĝis kun la Dek unu, levis sian voĉon kaj proklamis: "Vi, kiuj estas judoj, ja ĉiuj vi loĝas en Jerusalem. Tion vi konu, kaj aŭskultu miajn vortojn. Tial sciigu la tutan domon de Izrael. ĉar certe Dio kreis de li Sinjoron kaj Mesion, ĉi tiun Jesuon, kiun vi krucumis. " Nun aŭdinte tion, ili tranĉis al la koro, kaj ili demandis Petron kaj la aliajn apostolojn: "Kion ni faru, miaj fratoj?" Petro diris al ili: "Pentu, kaj baptiĝu, ĉiu el vi, en la nomo de Jesuo Kristo por la pardono de viaj pekoj; kaj vi ricevos la donacon de la sankta Spirito. Ĉar la promeso estas farita al vi kaj al viaj infanoj kaj al ĉiuj malproksimuloj, kiujn la Eternulo, nia Dio, vokos. " Li atestis kun multaj aliaj argumentoj, kaj alvokis ilin, "Savu vin de ĉi tiu korupta generacio." Tiuj, kiuj akceptis lian mesaĝon, estis baptitaj, kaj ĉirkaŭ tri mil homoj estis aldonitaj en tiu tago.

Rimarkoj kaj preĝoj