Dimanĉe, 31 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 2: 1-11.

Kiam la tempo por Pentekosto plenumiĝis, ili ĉiuj estis en unu loko kune. Kaj subite venis el la ĉielo bruo kiel forta veturanta vento, kaj ĝi plenigis la tutan domon, en kiu ili estis. Tiam aperis al ili langoj kiel fajro, kiuj disiris kaj venis por ripozi sur ĉiu el ili. Kaj ĉiuj pleniĝis de la sankta Spirito kaj komencis paroli per diversaj lingvoj, kiel la Spirito ebligis ilin proklami. Kaj Judoj el ĉiu popolo sub la ĉielo loĝis en Jerusalem. Je ĉi tiu sono, ili kolektiĝis en granda homamaso, sed ili konfuziĝis ĉar ĉiu aŭdis ilin paroli en sia propra lingvo. Ili miregis, kaj miregante ili demandis, "Ĉu ne ĉiuj ĉi tiuj homoj, kiuj parolas Galileanojn? Ĉu do ĉiu el ni aŭdas ilin en sia propra denaska lingvo? Ni estas partianoj, Medoj kaj Elamidoj, loĝantoj de Mezopotamio, Judujo kaj Kapadokio, Pontuso kaj Azio, Frigio kaj Pamfilio, Egiptujo kaj la distriktoj de Libio apud Cirene, same kiel vojaĝantoj el Romo, ambaŭ judoj kaj konvertitoj al judismo, kretanoj kaj araboj, tamen ni aŭdas ilin paroli en niaj propraj lingvoj de la potencaj aktoj. de Dio. "

Rimarkoj kaj preĝoj