Dimanĉe, 8 decembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 3: 1-12.

Johano la Baptisto aperis, predikante en la dezerto de Judujo (kaj) dirante: "Pentu, ĉar la regno de la ĉielo alproksimiĝas!" Pri li la profeto Jesaja parolis, kiam li diris: "Voĉo de unu krianta en la dezerto: 'Preparu la vojon de la Sinjoro, rektigu siajn vojojn.'" Johano portis vestojn faritajn de haroj de kamelo kaj havis leda zono ĉirkaŭ lia talio. Lia manĝaĵo estis akridoj kaj sovaĝa mielo. En tiu tempo Jerusalemo, tuta Judujo kaj la tuta regiono ĉirkaŭ Jordan estis al li kaj estis baptitaj de li en la rivero Jordan kiam ili agnoskis siajn pekojn. Kiam li vidis multajn el la Fariseoj kaj Sadukeoj venantaj al sia bapto, li diris al ili: "Vi bontenas de viperoj! Kiu avertis vin fuĝi de la venonta kolero? Produktu bonajn fruktojn kiel ateston de via pento. Kaj ne supozu diri. al vi mem, "Ni havas Abrahamon kiel nian patron." Ĉar mi diras al vi, Dio povas kreskigi infanojn al Abraham el ĉi tiuj ŝtonoj. Eĉ nun la hakilo kuŝas ĉe la radiko de la arboj. Tial ĉiu arbo, kiu ne donas bonajn fruktojn, estos detruita kaj ĵetita en la fajron. vi kun akvo, por pento, sed tiu, kiu venos post mi, estas pli potenca ol mi. Mi ne estas inda porti siajn sandalojn. Li baptos vin per la sankta Spirito kaj fajro. Lia venkanta adoranto estas en lia mano. malplenigu sian drasxejon kaj kolektu sian tritikon en sian grenejon, sed la grenventumon li forbruligos per fajro neestingebla. "

Rimarkoj kaj preĝoj