Dimanĉo, 1 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 6: 24-35.

Kiam la homamaso vidis, ke nek Jesuo nek liaj disĉiploj estas tie, ili mem enŝipiĝis kaj venis al Kapernaum serĉante Jesuon. Kaj kiam ili trovis lin trans la maro, ili diris al li: "Rabeno, kiam vi venis ĉi tien?" Jesuo respondis al ili kaj diris: "Vere, vere, mi diras al vi, ke vi serĉas min ne ĉar vi vidis signojn, sed ĉar vi manĝis la panojn kaj satiĝis. Ne laboru por pereo, sed por la pereo. eterna vivo, kiun la Filo de homo donos al vi. Ĉar al li la Patro, Dio, donis sian sigelon. " Kaj ili diris al li: Kion ni povas fari por plenumi la farojn de Dio? Jesuo respondis kaj diris al ili: "Ĉi tio estas la verko de Dio, ke vi kredu al tiu, kiun li sendis." Kaj ili diris al li: "Kian signon vi povas fari, por ke ni vidu kaj kredu al vi? Kion vi povas fari? Niaj prapatroj manĝis manaon en la dezerto, kiel estas skribite: Li donis al ili ĉielan panon por manĝi. '"Do Jesuo diris al ili:" Amen, vere, mi diras al vi: Ne Moseo donis la ĉielan panon; mia Patro donas al vi la veran panon el la ĉielo. Ĉar la pano de Dio estas tiu, kiu malsupreniras de ĉielon kaj donas vivon al la mondo. " Kaj ili diris al li: Sinjoro, donu al ni ĉi tiun panon ĉiam. Jesuo diris al ili: "Mi estas la pano de vivo; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos."

Rimarkoj kaj preĝoj