Dimanĉo, 1 decembro 2019: Libro de Jesaja 2: 1-5.

Tion Jesaja, filo de Amoc, vidis pri Judujo kaj Jerusalem. En la sekvontaj tagoj, La monto de la domo de la Eternulo staros kiel plej alta monto kaj leviĝos super la montoj. Ĉiuj nacioj fluos al ĝi; multaj popoloj venos, kaj diros: "Venu, ni supreniru la monton de la Eternulo, al la domo de la Dio de Jakob, por ke Li instruu nin pri siaj vojoj kaj ni iradu laŭ liaj vojoj." Ĉar el Cion eliros instruo, kaj la vorto de la Eternulo el Jerusalem. Li juĝos inter la nacioj kaj trudos kondiĉojn al multaj popoloj. Ili batos siajn glavojn en plugilojn kaj siajn lancojn en putojn; Unu nacio ne levos glavon kontraŭ alia, kaj ili ne plu trejnos por milito. Ho domo de Jakob, venu, ni iradu en la lumo de la Eternulo!

Rimarkoj kaj preĝoj