Dimanĉo, 10 majo 2020: Agoj de la Apostoloj 6: 1-7.

Ĉar la nombro de disĉiploj daŭre kreskis, la helenistoj plendis kontraŭ la hebreoj ĉar iliaj vidvinoj estis neglektitaj en la ĉiutaga distribuo. Do la Dekdu kunvokis la komunumon de la disĉiploj kaj diris: "Ne decas nin forlasi la vorton de Dio por servi ĉe la tablo. Fratoj, elektu inter vi sep respektindajn homojn, plenajn de la Spirito kaj saĝo, kiujn ni difinos ĉi tiun taskon, dume ni dediĉos nin al preĝo kaj al la ministerio de la vorto. " La propono estis akceptebla por la tuta komunumo, tial ili elektis Stefanon, homon plenan de fido kaj la sankta Spirito, ankaŭ Filipo, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmenojn kaj Nikolaon de Antiochio, konvertito al judismo. Ili prezentis ĉi tiujn virojn al la apostoloj, kiuj preĝis kaj metis manojn sur ilin. La vorto de Dio daŭre disvastiĝis, kaj la nombro de la disĉiploj en Jerusalem multe kreskis; eĉ granda grupo de pastroj fariĝis obeema al la fido.

Rimarkoj kaj preĝoj