Dimanĉo, 11 julio 2021: Letero al la Efesanoj 1: 3-14.

Fratoj kaj fratinoj: Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin en Kristo per ĉiu spirita beno en la ĉielo, kiel Li elektis nin en li, antaŭ la fondo de la mondo, por esti sanktaj kaj sendifektaj. antaŭ li. En amo li destinis nin por adoptado al si mem per Jesuo Kristo, konforme al la favoro de sia volo, por la laŭdo de la gloro de sia graco, kiun li donis al ni en la amato. En li ni havas elaĉeton per lia sango, pardonon de pekoj, konforme al la riĉeco de lia graco, kiun li malŝparis al ni. Laŭ ĉia saĝo kaj komprenemo, li konigis al ni la misteron de sia volo konforme al sia favoro, ke li prezentis en li kiel planon por la pleneco de tempoj, por resumi ĉion en Kristo, en la ĉielo kaj sur la tero. . En li ni ankaŭ estis elektitaj, destinitaj laŭ la celo de tiu, kiu plenumas ĉion laŭ la intenco de sia volo, por ke ni ekzistu por la laŭdo de lia gloro, ni, kiuj unue esperis en Kristo. En li ankaŭ vi, kiuj aŭdis la vorton de vero, la evangelion de via savo, kaj kredis je li, estis sigelitaj per la promesita Sankta Spirito, kiu estas la unua transdono de nia heredaĵo al elaĉeto kiel posedo de Dio, por laŭdo de lia gloro.

Rimarkoj kaj preĝoj