Dimanĉo, 12 septembro 2021: Libro de Jesaja 50: 5-9a.

La Sinjoro malfermas mian orelon, por ke mi aŭdu, kaj mi ne ribelis, ne returniĝis. Mi donis mian dorson al tiuj, kiuj batis min, miajn vangojn al tiuj, kiuj deŝiris mian barbon; Mian vizaĝon mi ne ŝirmis de bufedoj kaj kraĉado. La Sinjoro, la Eternulo, estas mia helpo, tial mi ne malhonoras; Mi faris mian vizaĝon kiel siliko, sciante, ke mi ne estos hontigita. Li estas proksima, kiu subtenas mian rajton; se iu volas kontraŭstari min, ni aperu kune. Kiu kontestas mian rajton? Li alfrontu min. Vidu, la Sinjoro, la Eternulo, estas mia helpo; kiu pruvos min malĝusta? Jen ili ĉiuj eluziĝos kiel ŝtofo, la tineo formanĝos ilin.

Rimarkoj kaj preĝoj