Dimanĉo, 12 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 8: 27-35.

Jesuo kaj liaj disĉiploj ekiris al la vilaĝoj de Cezarea Filipi. Dum la vojo li demandis siajn disĉiplojn: «Kiuj homoj diras, ke mi estas?» Ili respondis: "Johano, la Baptisto, aliaj Elija, aliaj ankoraŭ unu el la profetoj." Kaj li demandis ilin: "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Petro respondis al li, "Vi estas la Mesio." Poste li avertis ilin, ke ili diru al neniu pri li. Li komencis instrui al ili, ke la Filo de homo devas multe suferi kaj esti malakceptita de la pliaĝuloj, la ĉefpastroj kaj la skribistoj, kaj esti mortigita, kaj leviĝi post tri tagoj. Li parolis tion malkaŝe. Tiam Petro prenis lin flanken kaj komencis riproĉi lin. Ĉe tio li turnis sin kaj, rigardante siajn disĉiplojn, riproĉis Petron kaj diris: "Iru malantaŭ min, Satano. Vi pensas ne kiel Dio, sed kiel homoj." Li alvokis la homamason kun siaj disĉiploj kaj diris al ili: "Kiu volas veni post mi, tiu devas malkonfesi sin, levi sian krucon kaj sekvi min. Ĉar kiu volas savi sian vivon, tiu ĝin perdos, sed kiu perdos sian vivon pro mi pro tio kaj tiu de la evangelio savos ĝin. "

Rimarkoj kaj preĝoj