Dimanĉo, 13 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 6-8.19-28.

Viro nomata Johano estis sendita de Dio. Li venis por atesti, por atesti pri la lumo, por ke ĉiuj kredu per li. Li ne estis la lumo, sed venis por atesti la lumon. Kaj jen la atesto de Johano. Kiam la Judoj el Jerusalemo sendis pastrojn kaj Levidojn (al li) por demandi lin: "Kiu vi estas?" li konfesis kaj ne malkonfesis ĝin, sed konfesis: "Mi ne estas Mesio." Kaj ili demandis lin: "Kio vi estas? Ĉu vi estas Elija?" Kaj li diris: "Mi ne estas." "Ĉu vi estas la Profeto?" Li respondis: "Ne." Ili do diris al li: "Kiu vi estas, por ke ni respondu al tiuj, kiuj sendis nin? Kion vi devas diri por vi mem?" Li diris: "Mi estas la voĉo de krianto en la dezerto: Rektigu la vojon de la Sinjoro", kiel diris la profeto Jesaja. Iuj Fariseoj ankaŭ estis senditaj. Ili demandis lin: "Kial do vi baptas, se vi ne estas la Mesio aŭ Elija aŭ la Profeto?" Johano respondis al ili: "Mi baptas per akvo; sed estas inter vi, kiun vi ne rekonas, tiu, kiu venas post mi, kies sandalan rimenon mi ne indas malligi." Ĉi tio okazis en Betania trans Jordan, kie Johano baptis.

Rimarkoj kaj preĝoj