Dimanĉo, 13 septembro 2020: Libro de Sirach 27: 30.28: 1-7.

Kolero kaj kolero estas malamindaj aferoj, tamen la pekulo forte brakumas ilin. La venĝanto suferos venĝon de la Eternulo, ĉar Li memoras iliajn pekojn detale. Pardonu la maljustecon de via proksimulo; tiam kiam vi preĝos, viaj propraj pekoj estos pardonitaj. Ĉu homo provos koleron kontraŭ siaj uloj kaj esperas resaniĝon de la Eternulo? Ĉu viro devas rifuzi kompaton al siaj kunuloj, tamen peti pardonon pro siaj propraj pekoj? Se tiu, kiu estas nur karno, prizorgas koleron, kiu pardonos siajn pekojn? Memoru viajn lastajn tagojn, flankenmetu malamikecon; memoru morton kaj kadukiĝon, kaj ĉesu de peko! Pensu pri la ordonoj, ne malamu vian proksimulon; de la interligo de la Plejaltulo, kaj preteratentas kulpojn.

Rimarkoj kaj preĝoj